• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 05.03-11.03.2018

paul      0    787 Views

În perioada 05.03-11.03.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 •  Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 •  Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 05.03.2018, în intervalul orar 14:00 – 15:15, au însoțit, asigurându-le măsuri de protecție, reprezentanții de la Asistență Socială Focșani la blocul G2, din cartierul Bahne;
 • În data de 06.03.2018, în intervalul orar 09:00 – 12:00, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului primar al mun. Focșani, Cristi Valentin Misăilă;
 •  În data de 06.03.2018, în intervalul orar 09:00 – 17:00, au însoțit inspectorii din cadrul Primăriei mun. Focșani, pe str. Revoluției, bl. C2, pentru evacuarea bunurilor părăsite din locuințele sociale de către persoanele cărora le-au expirat contractele de închiriere;
 •  În data de 10.03.2018, în intervalul orar 13:30 – 17:30, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, pe Stadionul Milcov din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciul de fotbal CSM Focșani 2007 – AFCV Hărman;
 •  Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 •  Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 •  Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Aleia Florilor, Aleea Echității, Duiuliu Zamfirescu, Lupeni, Cuza Vodă, Mihai Eminescu, Culturii, Timotei Cipariu, Bîrsei, Arh. Ion Mincu, Constructorului, Ulmului, Predeal, Dinicu Golescu, Poienița, Alexandru Vlahuță, Cîmpului, Bucegi.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 73 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 99 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (10.03-11.03.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 •  În data de 07.03.2018, în intervalul orar 16:30 – 20:00, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciului de handbal CSM Focșani 2007 – Politehnica Timișoara;
 •  Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 •  Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 •  Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • – Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean din mun. Focșani, referitoare la o defecțiune a  instalațiilor sanitare, survenită în urma lucrărilor de amenajări interioare de la un apartament de pe B-dul Gării. Întrucât proprietarul apartamentului nu a putut fi găsit la domiciliu, vor continua verificările pentru clarificarea situației.
 • – Au verificat la fața locului dacă există avize de spargere pentru zonele afectate de lucrări – branșamente gaze naturale, executate de  către  SC GESIC PROD SA, și au constatat următoarele :

Muncitori, nr. 52 – există avizul nr. 69/22.12.2017;

Petre Ștefu, nr. 2 – există avizul nr. 66/08.12.2017;

Col. N. Vasilescu, T. 85, P. 538 – există avizul nr. 61/13.11.2017;

Măgura, nr. 54 – există avizul nr. 67/08.12.2017;

Poet Dumitru Pricop, nr. 28, str. Mircea Diaconu, str. Alunului, str. Caisului – există avizul nr. 56/30.10.2017 – extindere rețea pe o suprafață de 82,60 mp;

Mircea Diaconu, nr. cad. 61312 – există avizul nr. 60/13.11.2017;

Bujor, nr. 63 – există avizul nr. 70/22.12.2017;

Gheorghe Sion, nr. 3A – există avizul nr. 68/13.12.2017;

Sergiu Nicolaescu, nr. 2- exista avizul nr. 55/25.10.2017.

 •  S-au deplasat la sediul Poliției municipiului Focșani în vederea soluționării infracțiunilor constatate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată.
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat în teren sesizare unui cetăţean din zona Sud care reclamă faptul că un locatar adună în apartament diferite deşeuri producând disconfort prin miros şi mizerie, şi au constatat că se confirmă. Au trimis adresă către Primăria municipiului Focşani în vederea identificării proprietarului/chiriaşului pentru a fi înştiinţat cu prevederile H.C.L 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani.
 •  Au înştiinţat D.D.S.P. Focșani să amplaseze coşuri de gunoi stradale pe strada Constructorului din cartierul Sud.
 •  Au înştiinţat verbal o societate din zona Piaţa Moldovei să îndepărteze zăpada de pe acoperiş deoarece prezenta pericol pentru cetăţenii care tranzitau zona.
 •  În urma patrulării Serviciului Ordine publică şi Compartimentului Protecţia Mediului au identificat pe domeniul public diferite deşeri abandonate, lăsând înştiinţări cu prevederile H.C.L. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani în vederea salubrizării zonelor.
 •  Au anunțat Dispeceratul S.C C.U.P Salubritate S.R.L, să ridice de pe domeniul public deşeurile de echipamente electrice.
 •  În urma verificării curăţeniei în municipiul Focşani au identificat deşeuri abandonate de către persoane necunoscute în faţa anumitor imobile din strada Greva de la Griviţa, au luat legătura cu proprietarul imobilului, acesta salubrizând locul.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 20 agenți economici, dintre care:

 •  8 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 12 agenți economici au fost îndrumați către Primăria mun. Focșani în vederea autorizării;
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 •  Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Lupeni, Duiliu Zamfirescu, Ale. Căminului, Panduri, Rarău, Independenței;
 • A efectuat verificări la adresa de domiciliu  a unei persoane, domiciliată în mun. Focșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 9 ap. 3, pentru stabilirea situației de fapt a numărului real al persoanelor care sunt în viață din rândul celor ce împlinesc vârsta de 100 de ani în anul 2018, s-a întocmit răspuns cu cele constatate și s-a înaintat SPCLEP Focșani;
 •  A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat .

 

În  perioada   de   referintă,   poliţiştii   locali   din   cadrul   Poliţiei   Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 225 sancţiuni contravenţionale în valoare de 37050  lei.

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu