• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Poliţia Locală Focşani

Activitatea Poliţiei Locale Focşani se desfăşoară conform Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Focşani aprobat prin H.C.L. nr. 498/14.12.2023. În prezent, organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Focşani sunt aprobate prin H.C.L. nr. 477/14.12.2023.

Poliţia Locală Focşani a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 18/25.01.2011 ca instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Focşani, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
circulaţia pe drumurile publice
disciplina în construcţii şi afişajul stradal
activitatea comercială
protecţia mediului
evidenţa persoanelor

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu