• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Poliţia Locală Focşani

Activitatea Poliţiei Locale Focşani se desfăşoară conform Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Focşani aprobat prin H.C.L. nr. 498/14.12.2023. În prezent, organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Focşani sunt aprobate prin H.C.L. nr. 477/14.12.2023.

Poliţia Locală Focşani a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 18/25.01.2011 ca instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Focşani, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
circulaţia pe drumurile publice
disciplina în construcţii şi afişajul stradal
activitatea comercială
protecţia mediului
evidenţa persoanelor

Cauta aici