Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice