• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Legislaţie în vigoare

Legislaţie în vigoare

LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE:
– Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a poliţiei locale;

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ
– Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 101/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 98/2009 și H.C.L. nr. 32/2023;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 102/2007 privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 99/2009;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 30/2007 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă pentru copii” aflate pe domeniul public din municipiul Focşani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 114/2020;
– Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 26/2017, H.C.L. nr. 294/2017, H.C.L. nr. 455/2017, H.C.L. nr. 505/2017, H.C.L. nr. 301/2018 și H.C.L. nr. 304/2023;
– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 396/2019 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 501/2019;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 475/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 113/2020 privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 179/2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce are ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 479/2022 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă pentru copii, ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani modificată și completată prin H.C.L. nr. 277/2023;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 444/2023 privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor/utilajelor motorizate neînregistrate, neînmatriculate și neomologate pe raza municipiului Focșani;
– Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE
– Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 114/2020;
– Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 152/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 240/2017 privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce aparțin școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice în vederea obținerii permisului de conducere.
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 113/2020 privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 276/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 113/2022 și H.C.L. nr. 278/2022;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 277/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani modificată și completată prin H.C.L. nr. 112/2022;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 444/2023 privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor/utilajelor motorizate neînregistrate, neînmatriculate și neomologate pe raza municipiului Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 445/2023 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Focșani;
– Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 114/2020;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 175/2016 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 45/2018;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 393/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Focșani în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite;
– Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 469/2018 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 113/2020 privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 105/2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 122/2022;
– Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice;
– Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI
– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 114/2020;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 16/2008 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare a municipiului Focşani;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 185/2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 508/2019;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 26/2017, H.C.L. nr. 294/2017, H.C.L. nr. 455/2017, H.C.L. nr. 505/2017, H.C.L. nr. 301/2018 și H.C.L. nr. 304/2023;
– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 33 alin. (6). lit. d), art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (4)-(6), art. 64 lit. a) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 393/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Focşani în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite;
– Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 113/2020 privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 479/2022 privind aprobarea regulamentului privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă pentru copii, ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani modificată și completată prin H.C.L. nr. 277/2023;

COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALĂ
– Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 114/2020;
– Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare.
– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 401/2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritorilu municipiului Focșani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 46/2021;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2020 privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețerea spațiilor verzi din municipiul Focșani;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2023 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public/privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere, modificată și completată prin H.C.L. nr. 126/2023.

COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 2, pct. 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu