• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Comisia Locală de Ordine Publică

Comisia Locală de Ordine Publică

La nivelul Municipiului funcţioneză Comisia Locală de Ordine Publică constituită în baza H.C.L. nr.345/2020 formată din:

– Preşedinte : – Primarul Municipiului Focşani;

– Membri : – Şeful Poliţiei Municipiului Focşani sau reprezentantul acestuia;

                     – Secretarul General al Municipiului Focsani;

                    – Directorul executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani;

                    – domnul consilier local Bîrsan Costel

                    – domnul consilier local Costea Ionel

                    – domnul consilier local Macovei Liviu George

Comisia locală are următoarele atribuţii:
• asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
• avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
• elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani, pe care îl actualizează anual;
• analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul municipiului Focşani şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
• evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
• prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu