• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA MAI 2023

cfv53xda      0    532 Views

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA MAI 2023

În perioada 01-31.05.2023,  Poliţia Locală a municipiului Focșani a desfășurat acțiuni preventive, cu precădere pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, combaterea încălcării normelor legale privind activitățile de  comerţ,  protecţia  mediului  și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.

Pe lângă  acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 561 sancțiuni contravenționale din care 278 cu avertisment și 283 cu amendă   în valoare de 132.035  lei, după cum urmează:

1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:

–  oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” = 88  sancțiuni din care 23 cu avertisment și 65 cu amendă în valoare de  18850 lei;

–  oprire neregulamentară  pe trecerea pentru pietoni = 46 sancțiuni din care 14 cu avertisment și 32 cu amendă în valoare de 9280 lei;

–  oprire neregulamentară pe trotuar  = 5  sancțiuni din care 1 cu avertisment și 4 cu amendă în valoare de 1160 lei;

–  oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 10 din care 6 cu avertisment și  4  cu amendă în valoare de 1160 lei;

–  oprire neregulamentară în intersecție = 7 sancțiuni din care 2 cu avertisment și 5 cu amendă în valoare de 1450 lei ;

–  staţionare  neregulamentară = 150  sancțiuni din care 120 cu avertisment și 30 cu amendă în valoare de 17400 lei;

–  circulație pe interzis = 43 sancțiuni din care 22 cu avertisment și 21 sancțiuni cu amendă în valoare de 6090 lei;

– nu a comunicat la solicitarea poliţiei locale datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice = 19 sancțiuni cu amendă în valoare de 33495 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 277/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

–  staționare neregulamentară în parcare fără a deține abonament = 19  sancțiuni din care 10 cu avertisment și 9 cu amendă în valoare de 1900 lei;

–  parcare/staționare neregulamentară pe trotuar sau în stația „Taxi”  = 11  sancțiuni din care 4 cu avertisment și 7 cu amendă în valoare de 1900 lei ;

3) nerespectarea prevederilor Legii 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

– parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, fără a avea acest drept = 2  sancțiuni din care   cu avertisment;

 4) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 6 sancțiuni  cu amendă în valoare de 3000 lei;

– a proferat injurii și amenințări de natură să tulbure ordinea și liniștea publică   =  4 sancțiuni  cu amendă în valoare de 2000 lei ;

– a consumat băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate = 5  sancțiuni din care una cu avertisment și 4 cu amendă în valoare de 400 lei ;

– apelarea în mod repetat la mila publicului = o sancțiune  cu amendă în valoare de 100 lei ;

5)  nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;

– a pătruns şi staţionat  cu autoturismul pe spaţiul verde = 62  sancțiuni din care 33 cu avertisment și 29 cu amendă în valoare de 8500 lei;

– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 13  sancțiuni din care 6 cu avertisment și 7 cu amendă în valoare de 1750 lei;

6) nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun:

– a fost surprins în timp ce fuma în incinta unei instituții de învățământ = 5 sancțiuni din care două cu avertisment și 3 cu amendă în valoare de 700 lei;

7) nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață:

– funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare eliberată de Primăria municipiului Focșani = 3 sancțiuni  cu amendă în valoare de  1500  lei;

–  nerespectarea programului de funcționare = 5 sancțiuni cu amendă în valoare de 2500 lei;

8) nerespectarea prevederilor H.C.L. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul municipiului Focșani;

–  lipsa avizului orar de funcționare = 16  sancțiuni cu avertisment;

9)  nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

–  executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 5 sancțiuni cu amendă  în valoare de  5.000 lei;

10)  nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:

–  36 sancțiuni din care 16 cu avertisment și 20 cu amendă în valoare de 13900 lei;

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu