• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 12.03-18.03.2018

paul      0    796 Views

În perioada 12.03-18.03.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi: Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 12.03.2018, în intervalul orar 11:05 – 12:30, au însoțit inspectorii Primăriei mun. Focșani din cadrul Serviciului Patrimoniu Public, Privat și Publicitar în vederea efectuării recensământului persoanelor care locuiesc la blocul G2, din cartierul Bahne;
 • În data de 17.03.2018, în intervalul orar 10:00 – 13:30, au asigurat ordinea și liniștea publică, la Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării Etapei Județene a Olimpiadei de Istorie;
 • În data de 17.03.2018, s-au deplasat pe str. Albinei, nr. 18, unde a avut loc o altercație între două persoane de sex masculin, fiind ulterior sancționate conform Legii, nr. 61/1991, republicată, iar una dintre ele a fost preluată de către un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale;
 • În data de 18.03.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pentru a permite utilajelor de, deszăpezire să acționeze în vederea curățării părții carosabile;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Calea Munteniei, Revoluției, Pictor N. Grigorescu, B-dul Independenței, B-dul Unirii, Constantin Brîncoveanu, Aleea Florilor, Poet Ghe. Sion, Aleea Școlii,.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 73 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 250 persoane/ auto/ permise în Baza de date.

 

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea din partea unei societăți cu privire la verificarea legalității acoperișului, executat la un bloc din Bld. Independenței și au constatat că acest acoperiș a fost executat în baza autorizației de construire din anul 1997, eliberată de către Primăria municipiului Focșani;
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la rețeaua de termoficare, executate de  către  SC ENET SA și au constatat următoarele :

Republicii, nr. 41 – ENET – nu a început lucrările;

Scarlat Târnăvitu, nr. 3-7 – ENET – a adus la starea inițială zona afectată;

Cezar Bolliac, nr. 16 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială.

 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică referitoare la lucrările de construire care se executau în zona Cpt. Stoenescu și au constatat că erau lucrări de reparații ale împrejmuirii.
 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică cu privire la lucrările de anvelopare la fațada unui bloc de pe Bld. Gării și au constatat că nu se executau lucrări.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au identificat pe domeniul public diferite deşeri abandonate, au lăsat înştiinţări cu prevederile H.C.L. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani în vederea salubrizării zonelor pe străzile Mare a Unirii, Fulger, Alecu Sihleanu şi au întocmit adresă scrisă către Direcţia de Dezvoltare în vederea ridicării resturilor de vegetaţie;
 • Au verificat o sesizare scrisă adresată de către Asociaţia de proprietari din strada Scarlat Tîrnăvitu cu privire la un locatar care a depozitat diferite materiale pe calea de acces a blocului. Au întocmit somaţie şi răspuns petentului.
 • Au depistat o persoană, pe strada Cuza Vodă, care a aruncat pe domeniul public un muc de țigară, drept pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. nr. 25/2017,  art. 5 lit q.
 • Au depistat o persoană care fuma la locul de joacă pentru copii, din Parcul Teatru, drept pentru care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 de lei, conform prevederilor Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
 • Au identificat pe strada Longinescu, lângă Direcţia de Statistică, deşeuri pe domeniul public, aceasta fiind notificată să le ridice;
 • Au înaintat adresă scrisă către SC C.U.P  Salubritate, în vederea comunicării persoanelor care nu deţin contract de salubrizare menajeră din cartierul Gară, zona case.
 • Au verificat curăţenia pe drumul către serele D.D.S.P. din Mândreşti și au întocmit adresă scrisă către Primăria mun. Focşani în vedrea comunicării proprietarilor de terenuri.
 • S-au deplasat la o sesizare telefonică referitoare la deranjarea locatarilor unui bloc din str Aleea 1 Iunie de către un deţinător de câine care iese cu animalul de companie pe domeniul public fără să îl ţină în lesă. Au înştiinţat proprietarul cu respectarea prevederile HCL nr. 140/2010.
 • Au verificat o sesizare scrisă pe str. Alecu Sihleanu privind curăţenia în curtea unui imobil. Au înaintat înştiinţare scrisă proprietarului imobilului cu prevederile H.C.L. nr. 25/2017 și au întocmit răspuns petentului.
 • Au întocmit răspuns la o sesizare privind păstrarea curăţeniei pe un teren din str. Mureş.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 116 agenți economici, dintre care:

 • 116 agenți economici au fost înștiințați în vederea intrării în legalitate până la data de 31.03.2018, conform H.C.L. nr. 27/2016, modificată prin H.C.L. nr. 103/2018;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 •  Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Bucegi, Brăilei, Petre Liciu, 1 Decembrie 1918, Gheoreghe Tătulescu, Nicolae Titulescu, Cernei, Constantin Dobrogeanu Gherea, Bujor, Agriculturii.

În  perioada   de   referintă,   poliţiştii   locali   din   cadrul   Poliţiei   Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 266 sancţiuni contravenţionale în valoare de 51953  lei.

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu