• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă

Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă

Responsabil SSM-PSI-SU: IONAŞCU FLORINEL, poliţist local

Locaţie: Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 – Compartiment disciplina în construcţii şi afişajul stradal

Email: office@politialocalafocsani.ro

Telefon: 0237215005 interior 310

 

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (S.S.M.)

 • Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările
 • Hotărârea Guvernului 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
 • Hotărârea Guvernului 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • Hotărârea Guvernului 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate  şi     sănătate     pentru     utilizarea     de     către     lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
 • Hotărârea Guvernului 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
 • Hotărârea Guvernului 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
 • Hotărârea Guvernului 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
 • Hotărârea Guvernului 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările
 • Hotărârea Guvernului 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ (S.U.) ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR (P.S.I.)

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu