• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 26.02-04.03.2018

paul      0    798 Views

În perioada 26.02-04.03.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 •  Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • Au acționat în vederea identificării și conducerii la adăposturile de noapte a unui număr de 5(cinci) persoane fără adăpost;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 •  Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Ana Ipătescu, Cuza Vodă, Bucegi, Vrancei, Vîlcele, Arh. Ion Mincu, Mitropolit Varlaam, Războieni, Republicii, Mare a Unirii, Ion Basgan, Lupeni, Slt, Dumitru Tănăsescu, Aleea 1 Iunie.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 38 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 121 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (03.03.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 •  Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 •  Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean din mun. Focșani, cu privire la spațiul de parcare, pe care îl deține în proprietate pe str. Mărășești, nr. 4A, cu destinația loc de parcare nr. 28 și pe care îl găsește ocupat mereu, fiindu-i sugerat să îl împrejmuiască respectând legislația în vigoare.
 •  Au verificat la fața locului sesizarea din partea Primăriei municipiului Focșani, referitoare la demolarea construcțiilor amplasate pe terenul proprietatea municipiului Focșani, și au constatat că terenul a fost eliberat.
 •  Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor la rețeaua de apă și la racordul de termoficare, executate de către SC CUP SA și SC ENET SA la următoarele adrese:
 •  str. Ana Ipătescu, nr. 9 – pe zona afectată s-au montat pavele;
 •  str. Odobești, nr. 52 – pe zona afectată s-au montat pavele;
 •  str. Petre Liciu, bl. 9 – zona a fost refăcută parțial;
 •  Au verificat la fața locului aducerea la starea inițială a zonei afectate de lucrări pentru branșament gaze naturale, executate de către SC GESIC PROD SRL la adresele din str. Rovine, nr. 3 și str. Brăilei, nr. 144 și au constatat că societatea respectivă a adus la starea inițială suprafețele afectate.
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat în teren o sesizare scrisă, pe strada M. Kogălniceanu, referitoare la depozitarea de deşeuri pe domeniul public și au constatat că locul a fost salubrizat; Au întocmit răspunsul petentului.
 •  Au lăsat înştiinţări privind păstrarea curăţeniei, conform prevederilor HCL nr. 25/2017, la Asociaţiile de proprietari din Cartierul Gară şi de pe str. Bucegi.
 •  În urma verificării curăţeniei în municipiu, au identificate în anumite zone resturi vegetale şi crengi pe domeniul public înaintând astfel adresă scrisă către Direcţia de Dezvoltare în vederea salubrizării zonelor.
 •  În conformitate cu H.C.L. 25/2017, au verificat în teren dacă persoanele fizice şi juridice au îndepartat zăpada şi gheaţa de pe trotuarul din dreptul imobilului în care locuiesc sau în care îşi desfăşoară activitatea.
 •  Pe strada Rarău şi B-dul Brăilei au găsit pe domeniul public obiecte de mobilier abandonate de către persoane necunoscute. Au anunţat dispeceratul S.C C.U.P. Salubritate în vederea ridicării acestora.
 •  Au sancţionat contravenţional, pe B-dul Unirii, o persoană de sex masculin deoarece a aruncat un muc de ţigară în loc nepermis.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 20 agenți economici, dintre care:

 • 2 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 18 agenți economici au fost îndrumați către Primăria mun. Focșani în vederea autorizării;
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 220 sancţiuni contravenţionale în valoare de 44025 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu