• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA MARTIE 2023

cfv53xda      0    511 Views

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA MARTIE 2023

În perioada 01-31.03.2023,  Poliţia Locală a municipiului Focșani a desfășurat acțiuni preventive, cu precădere pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, combaterea încălcării normelor legale privind activitățile de  comerţ,  protecţia  mediului  și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.

Pe lângă  acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 861 sancțiuni contravenționale din care 382 cu avertisment și 479 cu amendă   în valoare de 174.855  lei, după cum urmează:

1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:

–  oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” = 125  sancțiuni din care 37 cu avertisment și 88 cu amendă în valoare de  25.520 lei;

–  oprire neregulamentară  pe trecerea pentru pietoni = 62 sancțiuni din care 11 cu avertisment și 51 cu amendă în valoare de 14.935 lei;

–  oprire neregulamentară pe trotuar  = 21  sancțiuni din care 4 cu avertisment și 17 cu amendă în valoare de 4930 lei;

–  oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 11  sancțiuni din care 6 cu avertisment și 5 cu amendă în valoare de 1450 lei;

–  oprire neregulamentară în intersecție = 13 sancțiuni din care 5 cu avertisment și 8 cu amendă în valoare de 2320 lei ;

–  staţionare  neregulamentară = 234  sancțiuni din care 166 cu avertisment și 68 cu amendă în valoare de 39.440lei;

–  circulație pe interzis = 59 sancțiuni din care 27 cu avertisment și 32 sancțiuni cu amendă în valoare de 9280 lei;

– nu a comunicat la solicitarea poliţiei locale datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice = 10 sancțiuni cu amendă în valoare de 14.790 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 277/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

–  staționare neregulamentară în parcare fără a deține abonament = 50  sancțiuni din care 24 cu avertisment și 26 cu amendă în valoare de 6000 lei;

–  parcare/staționare neregulamentară pe trotuar sau în stația „Taxi”  = 8  sancțiuni din care una cu avertisment și 7 cu amendă în valoare de 1400 lei ;

3) nerespectarea prevederilor Legii 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

– parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, fără a avea acest drept = două sancțiuni  cu amendă în valoare de 4.000 lei;

 4) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 8 sancțiuni  cu amendă în valoare de 5000 lei;

– a proferat injurii și amenințări de natură să tulbure ordinea și liniștea publică   =  8 sancțiuni din care două cu avertisment și 6 cu amendă în valoare de 1100 lei ;

– a consumat băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate = 16 sancțiuni  cu amendă în valoare de 2300 lei ;

– apelarea în mod repetat la mila publicului = 11 sancțiuni din care două cu avertisment și 9 cu amendă în valoare de 1300 lei ;

5)  nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;

– a pătruns şi staţionat  cu autoturismul pe spaţiul verde = 139 sancțiuni din care 76 cu avertisment și 63 cu amendă în valoare de 19.100 lei;

– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 31  sancțiuni din care 7 cu avertisment și 24 cu amendă în valoare de 4800 lei;

6) nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun:

– a fost surprins în timp ce fuma în incinta unei instituții de învățământ = 6 sancțiuni din care 4 cu avertisment și 2 cu amendă în valoare de 150 lei; 

7)  nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

–  executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 7 sancțiuni în valoare de  9.000 lei;

8)  nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:

–  40 sancțiuni din care 10 cu avertisment și 30 cu amendă în valoare de 8040 lei;

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu