• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA IANUARIE 2023

cfv53xda      0    496 Views

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA IANUARIE 2023

În perioada 01-31.01.2023,  Poliţia Locală a municipiului Focșani a desfășurat acțiuni preventive, cu precădere pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, combaterea încălcării normelor legale privind activitățile de  comerţ,  protecţia  mediului  și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.

Pe lângă  acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 407 sancțiuni contravenționale din care 190 cu avertisment și 217 cu amendă   în valoare de 102.180  lei, după cum urmează:

1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:

–  oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” = 52 sancțiuni din care 13 cu avertisment și 39 cu amendă în valoare de  11.310 lei;

–  oprire neregulamentară  pe trecerea pentru pietoni = 42 sancțiuni din care 7 cu avertisment și 35 cu amendă în valoare de 10.295 lei;

–  oprire neregulamentară pe trotuar  = 10  sancțiuni din care 6 cu avertisment și 4 cu amendă în valoare de 1.160 lei;

–  oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 10  sancțiuni din care 6 cu avertisment și 4 cu amendă în valoare de 1.160 lei;

–  oprire neregulamentară în intersecție = 4 sancțiuni din care două cu avertisment și două cu amendă în valoare de 580 lei;

–  staţionare  neregulamentară = 139  sancțiuni din care 100 cu avertisment și 39 cu amendă în valoare de 22.620 lei;

–  circulație pe interzis = 31 sancțiuni din care 11 cu avertisment și 20 sancțiuni cu amendă în valoare de 5.800 lei;

– nu a comunicat la solicitarea poliţiei locale datele de identificare ale persoanei căreia ia încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice = 9 sancțiuni cu amendă în valoare de 18.705 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 277/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

–  staționare neregulamentară în parcare fără a deține abonament = 21  sancțiuni din care 10 cu avertisment și 11 cu amendă în valoare de 2.300 lei;

–  parcare/staționare neregulamentară pe trotuar sau în stația „Taxi”  = 6  sancțiuni din care 3 cu avertisment și 3 cu amendă în valoare de 600 lei ;

3) nerespectarea prevederilor Legii 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

– parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, fără a avea acest drept = 4 sancțiuni din care două  cu avertisment și două cu amendă în valoare de 4.000 lei;

 4) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 8 sancțiuni din care una cu avertisment și 7 cu amendă în valoare de 3.200 lei;

– a proferat injurii și amenințări de natură să tulbure ordinea și liniștea publică   =  o sancțiune cu amendă în valoare de 500 lei;

5)  nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;

– a pătruns şi staţionat  cu autoturismul pe spaţiul verde = 26  sancțiuni din care 22 cu avertisment și 4 cu amendă în valoare de 1.200 lei;

– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 20  sancțiuni din care 3 cu avertisment și 17 cu amendă în valoare de 3.500 lei;

6) nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun:

– a fost surprins în timp ce fuma în incinta unei instituții de învățământ = 7 sancțiuni cu amendă în valoare de  350  lei;

7)  nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

–  executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 7 sancțiuni în valoare de  9.500lei;

8)  nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:

–  10 sancțiuni din care 4 cu avertisment și 6 cu amendă în valoare de 5.400 lei;

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu