• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA IUNIE 2022

paul      0    1106 Views

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN LUNA IUNIE 2022

         În perioada 01-30.06.2022,  Poliţia Locală a municipiului Focșani a desfășurat acțiuni preventive, cu precădere pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, combaterea încălcării normelor legale privind activitățile de  comerţ,  protecţia  mediului  și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.

        Pe lângă  acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 527 sancțiuni contravenționale din care 294 cu avertisment și 233 cu amendă   în valoare de 103940  lei, după cum urmează:

     1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:

–  oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” = 65 sancțiuni din care 51 cu avertisment și 14 cu amendă în valoare de  4060  lei;

–  oprire neregulamentară  pe trecerea pentru pietoni = 34 sancțiuni din care 16 cu avertisment și 18 cu amendă în valoare de 5220 lei;

–  oprire neregulamentară pe trotuar  = 9 sancțiuni din care 6 cu avertisment și 3 în  valoare de 870 lei;

–  oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 10  sancțiuni din care 5 cu avertisment și 5 cu amendă în valoare de 1450 lei;

–  oprire neregulamentară în intersecție = 11 sanctiuni din care 10 cu avertisment și una cu amendă in valoare de 290 lei;

–  staţionare  neregulamentară = 179  sancțiuni din care 107 cu avertisment și 72 cu amendă în valoare de 41760 lei;

–  circulație pe interzis = 18  sancțiuni din care 7 cu avertisment și 11 sancțiuni cu amendă în valoare de 3190 lei;

 2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 277/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

–  staționare neregulamentară în parcare fără a deține abonament = 37  sancțiuni din care 19 cu avertisment și 18 cu amendă în valoare de 4000 lei;

–  parcare/staționare neregulamentară pe trotuar  = 11 sancțiuni din care 2 cu avertisment și 9 în  valoare de 1800 lei;

3) nerespectarea prevederilor Legii 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

– parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, fără a avea acest drept = o  sancțiune cu avertisment;

4) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 5 sancțiuni cu amendă în valoare  de 2500 lei;

– a proferat injurii și amenințări de natură să tulbure ordinea și liniștea publică   =  24 sancțiuni din care două cu avertisment și 22 cu amendă în valoare de 9900 lei;

5)  nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;

– a pătruns şi staţionat  cu autoturismul pe spaţiul verde = 14 sancțiuni din care 11 cu avertisment și 3 cu amendă în valoare de 900 lei;

– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 7  sancțiuni din care 5 cu avertisment și două cu amendă în valoare de 200 lei;

–  nu a adus partea carosabilă la starea inițială după efectuarea de lucrări = 4  sancțiuni cu avertisment;

–   nu a efectuat curățenia pe terenul pe care îl deține = 4 sancțiuni din care una cu avertisment și 3 cu amendă în valoare de 900 lei;

6) nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun:

– a fost surprins în timp ce fuma în incinta unei instituții de învățământ = 3 sancțiuni din care una cu avertisment și două cu amendă în valoare de  100  lei;

7) nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață:

– funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare eliberată de Primăria municipiului Focșani = 18 sancțiuni  cu amendă în valoare de  9000  lei;

–  nerespectarea programului de funcționare = o sancțiune cu avertisment;

8) nerespectarea prevederilor H.C.L. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul municipiului Focșani;

–  lipsa avizului orar de funcționare = 5  sancțiuni din care 4 cu avertisment și o sancțiune  cu amendă în valoare de 500 lei;

9)  nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

–  executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 5 sancțiuni în valoare de 11000lei;

10)  nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:

–  62 sancțiuni din care 41 cu avertisment și 21 cu amendă în valoare de 6300 lei;

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu