• WhatsApp 0752 097 864
  • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

Activitățile desfășurate de Poliția Locală a municipiului Focșani ca măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19

editor      0    858 Views

Activitățile desfășurate de Poliția Locală a municipiului Focșani ca măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, polițiștii locali au acționat pentru prevenirea și combaterea încălcării restricțiilor de circulație instituite prin acest act normativ. Astfel, în noaptea de 23-24.03.2020 au fost depistate două persoane care nu au respectat interdicția de a circula în intervalul orar 22.00-6.00. S-a procedat la sancționarea acestora cu amenda în valoare de 5000 lei pentru încălcarea prevederilor art.5 alin1 din O.M.2/2020 și art.9 alin.1 din O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. Reamintim pe această cale cetățenilor prevederile art.3, 4 și 5 din Ordonanța Militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19: Art. 3. – (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID – 19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane. (2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Art. 4. – În intervalul orar 6,00 – 22,00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice. Art. 5. – (1) În intervalul orar 22,00 – 6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4. (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. (3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. (4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. (5) Fac excepţie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, corpului diplomatic şi personalul care asigură serviciile de utilitate publică. (6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu