Informare privind autorizarea operatorilor economici de pe raza municipiului Focșani