Informare privind O.G. 27/2002 referitoare la reglemetarea activității de soluționare a petițiilor