• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 24-30.09.2018

editor      0    783 Views

În perioada 24-30.09.2018

În perioada 23-30.09.2018, Poliţia Locală a Municipiului Focșani a acționat cu precădere pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice,asigurarea fluenței traficului,prevenirea și combaterea opririlor,staționărilor și parcărilor neregulamentare,pe linia prevenirii  şi combaterii încălcării normelor legale privind activitățile de  comerţ,protecţia  mediului  și pe linia disciplinei în construcții,conform legislaţiei în vigoare.

Pe lângă  acţiunile de prevenire desfășurate în această săptămînă au fost aplicate un număr de 166 sancțiuni contravenționale în valoare de 45090 lei,     după cum urmează:

-1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:

 • oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” =35 sancțiuni în valoare de 7240 lei;
 • oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni =9 sancțiuni în valoare de 3390 lei;
 • oprire neregulamentară pe trotuar =7 sancțiuni în valoare de 3090 lei;
 • oprire neregulamentară în intersecție =4 sancțiuni în valoare de 580 lei;
 • a circulat pe interzis=4 sancțiuni în valoare de 1160 lei
 • staţionare neregulamentară= 36 sancțiuni în valoare de 15080 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L.160/2017 –privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare , întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului  public și privat al mun. Focșani;

 • staționare neregulamenatară în parcare fără a deține abonament = 12 sancțiuni în valoare de 1600lei.
 • expunere la vînzare a unui vehicul în alte locuri decît cele special amenajate=2 sancțiune în valoare de 200lei.

3) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii si liniștii publice;

 • refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale =9 sancțiuni în valoare de 2400 lei;
 • consum de băuturi alcoolice în alte locuri decît cele prevăzute de lege = 4 sancțiuni în valoare de 300 lei.

4) nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice,ale agenților economici,ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;

 • pătrundere şi staţionare cu autoturismul pe spaţiul verde =18 sancțiuni în valoare de 3900 lei;
 • a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale =12 sancțiuni în valoare de 600 lei;
 • consum de băuturi alcoolice în public=4 sancțiuni în valoare de 400 lei;
 • însușirea deșeurilor din pubele =2 sancțiuni în valoare de 300lei;

–     nu a protejat cu plasă de protecţie imobilul la care se executau lucrări de construcţii, în vederea împiedicării răspândirii prafului sau altor materiale de construcţii=o sanctiune în valoare de 750 lei;

5) nerespectarea prevederilor O.G.2/1999 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • funcționarea punctului de lucru fară autorizație de funcționare eliberată de Primăria Focșani = o sancțiune în valoare de 400 lei;
 • lipsa registru de casă=o sanctiune cu avertisment.

6) nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R  privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

 • executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie =2 sancțiuni în valoare de 2000 lei;

7)nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:

 • 3 sancțiuni în valoare de 1700 lei.

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu