• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 27.08-02.09.2018

paul      0    795 Views

În perioada 27.08-02.09.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au efectuat treceri periodice, pe str. Tisa, pentru verificarea integrității containerelor tip “Modul Locuință”;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 27.08.2018, în intervalul orar 07:30 – 12:30, au acționat în vederea restricționării accesului autoturismelor și a eliberării parcării pe str. Trotuș, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 28.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 11:00, au acționat în vederea restricționării accesului autoturismelor și a eliberării parcării pe B-dul Unirii (în spatele supermarketului Paco), pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 28.08.2018, în intervalul orar 16:30 – 19:00, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, pe Stadionul Milcov din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciul de fotbal CSM Focșani 2007 – Metalul Buzău;
 • În data de 29.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Carpați în vederea eliberării în data de 30.08.2018, unde vor avea loc lucrări de trasare a locurilor de parcare;
 • În data de 29.08.2018, în intervalul orar 07:10 – 10:20, au acționat pentru eliberarea str. Cotești în vederea trasării, în condiții de siguranță, a locurilor de parcare;
 • În data de 30.08.2018, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe str. Carpați, pentru buna desfășurare a lucrărilor de trasare a locurilor de parcare;
 • În data de 30.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 12:30, au acționat în vederea eliberării parcării și a fluidizării traficului rutier, în spatele Sălii Polivalente, pentru buna desfășurare a lucrărilor de trasare a locurilor de parcare;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Aleea Parc, Bucegi, Dr. Telemac, Scarlat Tîrnăvitu, Cîmpului, Cotești, Constituției, Prof. C. Stere, Fulger, Stupilor, Panduri, B-dul Unirii.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 75 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 200 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (31.08 – 01.09 – 02.09.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 27.08.2018, au acționat în vederea eliberării parcării de pe str. Fdt. Tudor Vladimirescu pentru buna desfășurare a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 28.08.2018, au acționat în vederea eliberării parcării de pe B-dul Republicii, nr. 41, pentru buna desfășurare a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 29.08.2018, în intervalul orar 08:00 – 11:00, au acționat în vederea eliberării parcării str. Contemporanul pentru buna desfășurare a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 30.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 13:30, au acționat în vederea eliberării str. Carpați, pentru buna desfășurare a lucrărilor de marcare a locurilor de parcare;
 • Au acționat în vederea identificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 16 autoturisme;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului legalitatea amplasării unor panouri publicitare de tip totem, din B-dul Unirii, și au constatat că acestea au fost amplasate cu autorizație de construire, însă le-a expirat contractul de închiriere a terenului unde au fost amplasate, drept pentru care au dispus dezafectarea acestora.
 • Au verificat la fața locului legalitatea executării a patru imobile aflate pe str. Cotești și au constatat că acestea au fost executate în baza autorizațiilor de construire emise de către Primăria mun. Focșani.
 • Au verificat la fața locului lucrările executate de către SC CUP SA pe str. Aleea Echității, str. Tăbăcari, str. Panduri, str. Anghel Saligny, str. Duiliu Zamfirescu și au constatat că suprafețele afectate s-au adus la starea inițială.
 • Au verificat la fața locului lucrările executate de către SC ENET SA pe str. Dr. Telemac și au constatat că suprafețele afectate s-au adus la starea inițială cu asfalt.
 • Au verificat la fața locului lucrările executate pentru racord alimentare cu energie electrică pe str. Triumfului și au constatat că suprafața afectată s-a  adus la starea inițială.
 • Au verificat la fața locului lucrările pentru racord alimentare cu energie electrică executate de către SC ELECTRO CONECTOR SRL pe str. Vrancei și au constatat că suprafața afectată s-a adus la starea inițială.
 • Au verificat la fața locului lucrările pentru branșament alimentare cu apă și rețea exterioară hidranți executate de  către S.C. INSTALAȚII COMINPEX SRL pe B-dul. Gării și str. Mitropolit Varlaam și au constatat că suprafețele afectate s-au adus la starea inițială.
 • Au anunțat dispeceratul SC CUP SA despre apariția unei avarii la rețeaua de alimentare cu apă de pe str. Dâmboviței din cartierul Mândrești.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au fost desfășurate activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au identificat pe domeniul public, urmare a verificării curăţenie în municipiul Focşani, un teren cu vegetaţie crescută, pe strada Aleea 1 Iunie, şi au trimis adresă către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani să toaleteze vegetaţia ierboasă, deoarece este proprietate publică.
 • Au trimis procese verbale de sancţionare a contravenţilor în debite către primăriile de domiciliu ale contravenienţilor conform prevederilor O.G nr. 2/2001.
 • Au identificat, pe strada Moldovei, un animal mort (pisică), pe domeniul public; au anunţat Dispeceratul CUP Salubritate în vederea ridicării acestuia.
 • Au lăsat înştiinţare unei societăţi, pe B-dul Unirii, să deţină scrumieră în dreptul punctului de lucru, conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au verificat zona Vîlcele, împreună cu polițiștii locali din cadrul Serviciul Ordine Publică, unde se depozitează frecvent deşeuri de către persoane necunoscute, însă nu au surprins nicio persoană la data verificării. Au  trimis somaţie către proprietarul terenului conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, să efectueze curăţenia şi să i-a măsuri în vederea stopării depozitării necontrolate de, deşeuri
 • Au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 400 lei, conform prevederilor H.C.L. nr. 140/2010 o persoană, urmare a unei sesizări la dispeceratul Poliţiei locale Focşani unde un cetăţean din municipiul Focşani reclamă faptul că vecinul acestuia creşte păsări şi produce zgomot;
 • Au identificat o persoană care depozitase, pe domeniul public, saci cu moloz în faţa blocului, în zona Sud însă, în urma verificărilor au constatat că aceasta achitase la S.C C.U.P. Salubritate  contravaloarea serviciilor ;
 • Au verificat în teren, urmare a unei sesizări de către un cetăţean la dispeceratul Poliţiei Locale care reclamă faptul că este deranjat de o societate aflată pe hotarul dintre proprietăţi producând  disconfort prin zgomot şi uleiul care se scurge dintr-un motor electric provenit de la o bucătărie pe proprietatea persoanei reclamante, şi au constatat pete de ulei atât în curte cât şi pe faţada clădirii. S-a discutat cu administratorul societății în vederea remedierii deficiențelor, înmânându-i-se o înștiințare privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au surprins, o persoana de sex masculin, în timp ce arunca pe domeniul public un muc de ţigară, deşi la câțiva metri se afla un coş de gunoi metalic; aceasta a fost sancţionată  cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au înștiințat persoanele din Parcul Teatru să păstreze curățenia pe domeniul public, conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au lăsat înștiințare reprezentanților unei societăți, în urma unei sesizări referitoare la deranjarea liniștii publice de la un bar situat pe B-dul Gării, privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, referitoare la funcționarea societății asfel încât să nu deranjeze prin activitățile pe care le desfășoară
 • Au împărțit afișe informative cetățenilor din Cartierul Obor din municipiul Focșani, urmare a adresei Primăriei mun. Focșani referitoare la respectarea unor cerințe minime de biosecuritate pentru a preveni apariția Pestei Porcine Africane.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 23 agenți economici, dintre care:

 • 5 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 10 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 3 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • 5 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Măgura, Răsăritului, Bistrița, Cezar Bolliac, Aleea Căminului, Alexandru Vlahuță, Dornei, Bucegi;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 173 sancțiuni contravenționale în valoare de 43200 lei.

 

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu