• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 06.08-12.08.2018

paul      0    802 Views

În perioada 06.08-12.08.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au efectuat treceri periodice, pe str. Tisa, pentru verificarea integrității containerelor tip “Modul Locuință”;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 06.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 16:00, au asigurat fluidizarea traficul rutier pe str. Simion Bărnuțiu, unde au fost executate lucrări de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 06.08.2018, în intervalul orar 07:30 – 15:30,  au acționat în vederea restricționării accesului autovehiculelor pe str. Dornișoarei, unde au fost executate lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 06.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 10:00, au acționat pentru eliberarea  parcării auto din fața Mausoleului Sud;
 • În data de 07.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Dr. Telemac și str. George Coșbuc în vederea eliberării în data de 08.08.2018, unde vor avea loc lucrări de marcare a părții carosabile;
 • În data de 07.08.2018, în intervalul orar 09:00 – 14:50, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului primar al mun. Focșani, Cristi Valentin Misăilă;
 • În data de 07.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 16:00, au eliberat și restricționat accesul în parcarea Școlii Generale “Ștefan cel Mare”, în vederea trasării locurilor de parcare;
 • În data de 08.08.2018, în intervalul orar 08:35 – 09:35,  au acționat în vederea eliberării str. Prof. Gh. Longinescu, pentru a permite montarea popicilor metalici la trecerea pentru pietoni;
 • În data de 08.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 12:00,  au acționat în vederea eliberării parcării de pe str. Dr. Telemac, pentru a permite trasarea și numerotarea locurilor de parcare;
 • În data de 08.08.2018, în intervalul orar 22:00 – 05:30, au însoțit reprezentanții D.D.S.P. în vederea efectuării activităților de dezinsecție;
 • În data de 09.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Prof. Dimitrie Caian, Alexandru Vlahuță și B-dul Gării în vederea eliberării în data de 10.08.2018, unde vor avea loc lucrări de trasare a locurilor de parcare;
 • În data de 09.08-10.08.2018, au asigurat fluidizarea traficul rutier pe str. George Coșbuc, unde se execută lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 11.08-12.08.2018, au înștiințat proprietarii autovehiculelor parcate pe str. Gheorghe Magheru și în parcarea din spatele magazinului Marco pe str. Cuza Vodă, privind desfășurarea de lucrări la terasamentul stradal și marcaje în data de 13.08.2018;
 • În data de 12.08.2018, urmare a unei sesizări,  s-au deplasat pe str. Vămii nr. 3, unde o persoană a aprins focul pentru a face un grătar în parcarea din fața blocului; persoana a fost identificată și sancționată conform legii;
 • În data de 12.08.2018, în jurul orei 19.45, s-au deplasat pe str. Militari, în urma unei sesizări privind lăsarea unui cal liber în zonă care distruge culturile de porumb; nefiind găsit proprietarul calului, acesta a fost predat la Padocul de câini;
 • În data de 12.08.2018, în jurul orei 00.40, s-au deplasat pe str. Ale. Căminului, în urma unei sesizări privind un autoturism care blochează strada; la fața locului a fost identificat un autovehicul care se afla oprit perpendicular pe stradă, ajutați de persoana care a făcut sesizarea, acesta a fost împins spre bordură pentru degajarea zonei;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Arh. I. Mincu, B-dul Independenței, Cuza Vodă, Aleea Căminului, Bicaz, B-dul Brăilei, Războieni, Cotești, Păcii, Poligonului, Aleea 1 Iunie, Viilor, Gh. Tătulescu, Panduri, Mitropolit Varlaam;
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 92 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 194 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (11.08 – 12.08.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 06.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 16:00, au asigurat fluidizarea traficul rutier pe str. Simion Bărnuțiu, unde au fost executate lucrări de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 07.08.2018, în intervalul orar 06:30 – 10:00, au eliberat și restricționat accesul în parcarea Școlii Generale “Ștefan cel Mare”, în vederea trasării locurilor de parcare;
 • În data de 07.08.2018, în intervalul orar 08:00 – 09:30,  au acționat în vederea restricționării accesului autovehiculelor pe str. Ghinea Dorinel, unde au fost executate lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 07.08.2018, în intervalul orar 11:00 – 14:30,  au acționat în vederea restricționării accesului autovehiculelor pe str. Prof. Gh. Longinescu, unde au fost executate lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 08.08.2018, au acționat în vederea eliberării str. George Coșbuc, pentru executarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 09.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 10:00, au eliberat și restricționat accesul în parcarea din B-dul Unirii, nr. 14, în vederea executării în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile ;
 • Au acționat în vederea identificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 10 autoturisme;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului lucrările de construire din str. Popa Șapcă și  au constatat că s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care s-a procedat la sancționarea contravențională  a proprietarului, cu amendă conform Legii nr. 50/1991, republicată;
 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean referitoare la amenajarea unui loc de parcare pe str. Doctor Telemac și au constatat că nu deținea aprobări legale, fapt pentru care s-a procedat la sancționarea contravențională, conform H.C.L. 25/2017;
 • Au verificat la fața locului dacă s-au adus la starea inițială suprafețele afectate de lucrări pentru branșament apă,  racord canalizare și extindere rețea hidranți exteriori și  au constatat că pe străzile Cărăbuș și Republicii, suprafețele afectate s-au  adus la starea inițială;
 • Au verificat la fața locului sesizarea Asociației de Proprietari nr. 423 cu sediul în str. Constructorului, prin care reclamă faptul că vecinul de la parterul blocului a executat lucrări de construire fără a deține aprobările legale, fapt pentru care au înaintat adresă scrisă către Inspectoratul județean în Construcții Vrancea spre competentă soluționare.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au fost desfășurate activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului protecţia mediului, a desfăşurat următoarele activităţi:

 • A verificat în teren o somație înaintată unui cetățean din cartierul Mândrești privind păstrarea curățeniei în dreptul proprietății; la data verificării  resturile vegetale erau ridicate, locul fiind curat;
 • A lăsat înștiințare cu respectarea prevederilor H.C.L. 25/2017, în vederea salubrizării locului, pe str. Revoluției, unde se aflau saci cu moloz proveniți de reamenajarea unui apartament, depozitați lângă europubele;
 • S-a deplasat, pe b-dul Independenței, urmarea a unei sesizări adresate dispeceratului Poliției Locale Focșani de către un locatar,  care  aduce la cunoștință că o vecina crește în apartament un număr mare de pisici producând disconfort prin miros pestilențial; persoana reclamată a fost identificată și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 lei,  conform H.C.L 140/2010, modificată;
 • A înaintat o somație către SNCFR, în vederea tăierii vegetației crescute de-a lungul căilor feroviare de pe raza municipiului Focșani;
 • A verificat ridicarea resturilor vegetale de pe terenul fostei societăți Mopaf; la data verificării locul era salubrizat;
 • A sunat la Direcția de Dezvoltare pentru efectuarea dezinsecției în zona Sud la parcul de joacă pentru copii;
 • S-a verificat, împreună cu Serviciul ordine și liniște publică, o sesizare adresată dispeceratului Poliției Locale de către  un cetățean de pe str. Panduri, care  reclamă pe vecina acestuia că are intenția să arunce deșeuri pe carosabil; s-a luat legătura cu persoana reclamată, aceasta fiind cunoscută cu probleme de sănătate și i s-a pus în vederea păstrarea curățeniei în dreptul proprietății;
 • A verificat curățenia stradală în zona Sud efectuată de către firmele de salubrizare ale orașului;
 • S-a verificat la fața locului, împreună cu Serviciul ordine și liniște publică, dacă  cetățenii respectă prevederile H.C.L. Focșani nr. 25/2017, urmare a unei sesizări adresate Poliției Locale cu privire la unele aspecte privind abandonarea de deșeuri, parcarea autoturismelor pe pista pentru biciclete și terenuri afectate de vegetație pe str. Cuza Vodă la limita cu Petrești;
 • A verificat o sesizare pe str. Măgura, privind creșterea păsărilor de curte; nu s-a putut lua legătura cu persoana reclamată, se vor efectua verificări ulterioare.
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat un număr de 16 agenți economici, dintre care:

– 2 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;

– 12 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;

– 2 agenți  au închis activitatea economică;

– Au desfășurat activități specifice compartimentului:

– verificat şi răspuns la  petiţii şi sesizări;

– recepţie notificări evenimente private si verificat locaţiile indicate;

– întocmit, expediat  şi dat în debit procese verbale de contravenţie;

– activităţi de informare privind respectarea prevederilor HCL nr. 27/2016;

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Cuza Vodă, Comisia Centrală, Mr. Gheorghe Șonțu, Alecu Sihleanu, Mihai Eminescu, Cernei, C-tin Dobrogeanu Gherea, Timiș, Bujor, Muncitori, Odobești, Ion Luca Caragiale, Predeal, Siretului;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 189 sancțiuni contravenționale în valoare de 44570 lei.

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu