• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 30.07-05.08.2018

paul      0    780 Views

În perioada 30.07-05.08.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au efectuat treceri periodice, pe str. Tisa, pentru verificarea integrității containerelor tip “Modul Locuință”;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 30.07.2018, în intervalul orar 23:00 – 06:00, au însoțit echipajul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice în vederea efectuării dezinsecției spațiilor verzi și a parcurilor din mun. Focșani;
 • În data de 30.07.2018, în intervalul orar 07:00 – 12:30, au acționat pentru eliberarea str. Popa Șapcă, pe tronsonul Unirea Principatelor – str. Dornișoarei, în vederea executării lucrărilor de modernizare a părții carosabile, în condiții de siguranță;
 • În data de 30.07.2018, în intervalul orar 14:00 – 18:00, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe str. Popa Șapcă și a înștiințării conducătorilor auto care parchează pe tronsonul str. Dornișoarei – str. Cotești, pentru continuarea lucrărilor de modernizare a părții carosabile în data de 31.07.2018, ora 07:00;
 • În data de 31.07.2018, în intervalul orar 16.00-19.00, au acționat în vederea înștiințării conducătorilor auto care parchează pe str. Popa Șapcă, pentru continuarea lucrărilor de modernizare a părții carosabile în data de 01.08.2018, ora 07:00;
 • În data de 01.08.2018, în intervalul orar 08:15 – 13:00, au asigurat fluidizarea traficul rutier pe str. Popa Șapcă, unde au fost executate lucrări de reabilitare a părții carosabile;
 • În data de 02.08.2018, au acționat pentru eliberarea str. Cezar Bolliac, în vederea executării lucrărilor de modernizare a părții carosabile, în condiții de siguranță;
 • În data de 02.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Mureș și pe str. Aurora în vederea eliberării acestora în data de 03.08.2018, unde vor avea loc lucrări de trasare și modernizare a părții carosabile;
 • În data de 03.08.2018, în intervalul orar 07:00 – 12:00,  au acționat în vederea restricționării accesului autovehiculelor în parcarea din str. Mureș, unde au fost executate lucrări de marcare a părții carosabile;
 • În data de 04.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Dornișoarei și pe str. Ghinea Dorinel în vederea eliberării acestora în data de 06.08.2018, unde vor avea loc lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 05.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Dornișoarei și pe str. Ghinea Dorinel, în vederea eliberării acestora, executându-se lucrări de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 05.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează pe str. Simion Bărnuțiu în vederea eliberării acesteia, executându-se lucrări de trasare a locurilor de parcare;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Mărășești, Ale. 1 Iunie, Ale. Echității, Cuza Vodă, Dornei, Petre Liciu.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 100 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 200 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (04.08 – 05.08.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 30.07.2018, au acționat în vederea eliberării str. Popa Șapcă pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 31.07.2018, au acționat în vederea eliberării parcării de reședință din zona str. Mare a Unirii – B-dul Repulicii nr. 43, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 01.08.2018, în intervalul orar 06:30 – 08:00, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe str. Popa Șapcă pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 02.08.2018, au acționat în vederea eliberării str. Al. Vlahuță pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 04.08.2018, au acționat pentru înștiințarea conducătorilor auto care parchează în zona Mausoleului Sud, în vederea eliberării acesteia, în data de 06.08.2018;
 • Au acționat în vederea identificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 17 autoturisme;
 • Au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona centrală ( B-dul Unirii) începând cu data de 04.08.2018, ora 24:00 până în data de 05.08.2018, ora 24:00;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat, la fața locului, lucrările de construire din str. Mircea Diaconu și au constatat că s-au executat două construcții fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională  a celor doi proprietari cu amendă, conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat, la fața locului, împreună cu un reprezentant din cadrul Primăriei municipiului Focșani sesizarea din partea unui cetățean, care reclamă faptul că vecinul său nu a respectat distanța minimă legală față de hotar și au constatat că sunt executate niște magazii cu foarte mulți ani în urmă și între cele două proprietăți nu există gard pentru a delimita hotarul. Problemele semnalate sunt probleme de grănițuire și se pot rezolva pe cale amiabilă sau prin instanță.
 • Au verificat, la fața locului, dacă s-a adus la starea inițială suprafața afectată de lucrări de pe str. I. L. Caragiale și au constatat că zona afectată s-a refăcut.
 • Au verificat la fața locului lucrările executate de către SC CUP SA pe str. Dâmbovița și Luceafărului și au constatat că suprafețele aferctate s-au adus la starea inițială cu asfalt.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au fost desfășurate activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat în teren, împreună cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea, curăţenia şi creşterea animalelor, fiind aplicate sancţiuni atât de către Poliţia Locală a mun. Focşani cât şi de către D.S.V.S.A. Vrancea.
 • Au verificat în teren  petiţiile adresate Primăriei mun. Focşani şi Poliţiei Locale Focşani.
 • Au înştiinţat un locatar al blocului din strada Cuza Vodă care efectua reamenajarea unui apartament şi depozitase temporar saci cu moloz lângă europubele aparţinând blocului, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr.  25/2017; persoana în cauză anunţase SC CUP Salubritate în vederea salubrizării locului, ulterior au verificat şi locul era curat.
 • Au înaintat înştiintare scrisă cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, privind obligaţia salubrizării terenului, unui proprietar, urmare a unei sesizări adresate Poliţiei Locale Focşani privind neîntreţinerea curăţeniei în curtea unui imobil.
 • Au verificat dacă s-a efectuat curăţenia şi întreţinerea spaţiilor verzi de către firmele de salubrizare ale oraşului.
 • Au sancţionat contravenţional, conform H.C.L. 25/2017, 2 (doi) proprietari de imobil cu amendă în valoare de 300 de lei fiecare, pentru neîntreţinerea locuinţelor proprietate.
 • Au verificat în cartierul Mîndreşti curăţenia pe un teren unde se aflau resturi vegetale; Persoana reclamată a fost înştiinţată cu respectarea prevederilor H.C.L.  nr. 25/2017, să menţină curăţenia.
 • Au verificat contractul de salubrizare a unui cetățean. pe strada 1 Decembrie 1918, care a depozitat resturi vegetale lângă pubele de colectare selectivă; acesta deţinea contract conform H.C.L nr. 16/2008, însă a fost sancţionat cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor H.C.L 25/2017, punându-i-se în vedere ca pe viitor să scoată resturile vegetale doar în ziua când firma de salubrizare are stabilit graficul de ridicare a deşeurilor vegetale.
 • Au verificat salubrizarea terenurilor pe B-dul Bucureşti, la fostul Mopaf; societatea s-a conformat şi a tăiat vegetaţia.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 36 agenți economici, dintre care:

 • 27 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 7 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 2 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Republicii, Eroilor, Vămii, Simion Bărnuțiu, Mr. Gheorghe Pastia, Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, Duiliu Zamfirescu, Peneș Curcanul, Piața Moldovei, Greva de la Grivița, Mare a Unirii;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 201 sancțiuni contravenționale în valoare de 49790 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu