• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 23.07-29.07.2018

paul      0    796 Views

În perioada 23.07-29.07.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au efectuat treceri periodice, pe str. Tisa, pentru verificarea integrității containerelor tip “Modul Locuință”;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 23.07.2018, au executat, împreună cu polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activitate Comercială, controale și verificări la barurile, terasele și cafenelele din mun. Focșani;
 • În data de 25.07.2018, în intervalul orar 08:30 – 10:40, au acționat în vederea eliberării str. Lupeni în vederea trasării locurilor de parcare;
 • În data de 26.07.2018, în jurul orei 09:00, au acționat pentru eliberarea parcării din spatele blocului nr. 27 situat pe str. Mărășești în vederea trasării locurilor de parcare;
 • În data de 27.07.2018, au acționat în vederea înștiințării conducătorilor auto cu privire la eliberarea str. Popa Șapcă pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 27.07.2018, în timpul patrulării au constatat că la terasa “L’ Atelier”, muzica era dată la intensitate foarte mare. Au intrat în incinta barului, au luat legătura cu barmanul și i-au adus la cunoștință că fapta constituie contravenție, fiind sancționat cu amendă în valoare de 500 lei, conform LG. nr. 61/1991R;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Mare a Unirii, B-dul Dimitrie Cantemir, Liliacului, Emil Racoviță, Lupeni, Aleea Stadionului, Constructorului.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 86 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 147 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (28.07 – 29.07.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au acționat în vederea ientificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 15 autoturisme;
 • Au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona centrală ( B-dul Unirii) începând cu data de 28.07.2018, ora 24:00 până în data de 29.07.2018, ora 24:00;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului lucrările de construire din str. Inului și au constatat că s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională cu amendă conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire din str. Stăiești și au constatat că s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională cu amendă conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire de pe B-dul București și au constatat că s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională cu amendă conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului o societate de pe str. Bucegi, care a amplasat pe fațada clădirii un panou publicitar, fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională cu amendă conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului lucrările care se executau pe str. Anghel Saligny și au constatat că se aducea la starea inițială, cu asfalt, zona afectată.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire de pe str. Mircea Diaconu, dar întrucât nu au putut lua legătura cu proprietarul, l-au invitat la sediul Poliției Locale pentru clarificarea situației.
 • Au înștiințat un proprietar de pe fdt. Vâlcele să elibereze calea de acces în vederea amenajării drumului.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au fost desfășurate activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au surprins, pe strada Cuza Vodă, o persoana de sex masculin în timp ce a aruncat pe domeniul public un muc de ţigară deşi la câţiva metri se afla un coş de gunoi stradal, fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. 25/2017, art. 5 lit ,,q”.
 • S-au deplasat pe Calea Moldovei urmare a unei sesizări primită la Dispeceratul Poliţiei Locale Focşani referitoare la intenţia depozitării dintr-o maşină de mare tonaj încărcată cu diferite deşeuri din construcţii. Ajunşi la faţa locului, au constatat că acestea încă nu erau descărcate; au verificat contractul de salubrizare și au stabilit că locul de, depozitare al deșeurilor era în altă parte. Ulterior, proprietara terenului a anunţat Poliţia mun. Focşani pentru preluarea sesizării.
 • Au verificat, conform H.C.L. nr. 16/2008, două contracte de salubrizare menajeră ale unor cetăţeni din zona de case din mun. Focşani, și au constatat  că aceştia deţineau contract cu S.C CUP Salubritate.
 • Au verificat o somaţie referitoare la salubrizarea unui teren, pe str. Ana Ipătescu, și au constatat că proprietarul s-a conformat somaţiei.
 • Au verificat întreţinerea curăţeniei de către firmele de salubrizare ale oraşului şi întreţinerea spaţiilor verzi în zona Bahne (str. Lupeni, str. Poieniţei).
 • Au lăsat înştiintări privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, să nu depoziteze diverse materiale de construcţii sau moloz pe trotuare, căi de acces sau spaţii verzi locatarilor din str. Mărăşti, str. Lupeni, str. Cernei.
 • Au verificat în teren o sesizare pe strada Simion Mehedinţi din municipiu referitoare la păstrarea curăţeniei pe domeniul public.
 • Au trimis o notificare scrisă unei societăţi privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 16/2008, privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Focşani şi Legea nr. 211/2014, privind regimul deşeurilor.
 • Au înaintat către Primăria municipiului Focşani o adresă privind comunicarea planului de situaţie cu limita administrativă a municipiului Focşani din zona Şoseaua Petreşti, în vederea înştiinţării proprietarilor din zonă care au terenurile nesalubrizate conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au înaintat o înştiinţare scrisă unui agent economic privind obligaţia de a deţine scrumieră în dreptul punctului de lucru şi de a menţine curăţenia, conform prevederilor HCL nr. 25/2017.
 • Au înaintat adresă către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani în vederea ridicării resturilor de vegetaţie depozitate pe domeniul public.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 24 agenți economici, dintre care:

 • 6 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 15 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 3 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Constructorului, Ale. 1 Iunie, Revoluției, Ale. Stadionului, Mitropolit Varlaam, Plevnei;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 182 sancțiuni contravenționale în valoare de 46515  lei.

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu