• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 02.07-08.07.2018

paul      0    803 Views

În perioada 02.07-08.07.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au efectuat treceri periodice, pe str. Tisa, pentru verificarea integrității containerelor tip “Modul Locuință”;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În datele de 02.07.2018,03.07.2018,04.07.2018, au acționat în vederea blocării str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare apărții carosabile;
 • În data de 03.07.2018, în intervalul orar 05:00 – 06:30, au acționat în vederea blocării parcării din spatele hotelului Unirea, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 04.07.2018, au acționat în vederea înștiințării conducătorilor auto în vederea eliberării parcării, în data de 05.07.2018, de la Casa de Cultură a Sindicatelor și Str. Mihail Kogălniceanu cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 05.07.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe str. Mihail Kogălniceanu cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 05.07.2018, au înmânat, comercianților de pe B-dul Unirii și din parcarea Casei de Cultură a Sindicatelor, regulamentul privind îndatoririle acestora pe timpul desfășurării activităților dedicate Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 06.07.2018, au acționat în vederea blocării traficului rutier în zona Arhivelor Statului cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 06.07.2018, au acordat sprijin angajaților S.C. Parking S.A. Focșani, pentru ridicarea autoturismului marca Dacia Pick Up, de pe str. Panduri, conform Legii nr. 421/ 2002, acesta fiind depozitat pe str. Răsăritului;
 • În data de 07.07.2018, în intervalul orar 17:00 – 18:35, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, la Teatrul Municipal, unde au fost înmânate diplome, de către d-ul primar, Cristi Valentin Misăilă, cetățenilor care au împlinit 50 ani de căsătorie;
 • În data de 07.07. 2018, au acționat în vederea eliberării parcării vis-a-vis de Mausoleul Sud și a fluidizării traficului rutier pentru buna desfășurare a activităților dedicate Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 08.07.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Dimitrie Cantemir cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 08.07.2018, au surprins o persoană de sex masculin care sustrăgea pavele, provenite de la aleea care face legătura din B-dul Gării către str. Slt. Dumitru Tănăsescu, pe lângă Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu”, fiind legitimată și predată pe bază de proces verbal Poliției Municipiului Focșani în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 C.P.;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: B-dul Independenței, Aleea Căminului, Fulger, Mitropolit Varlaam, Carpați, Al. Golescu, Vîlcele, Aleea 1 Iunie, Revoluției, Libertății, Bucegi, Plopi, Panduri.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 126 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 270persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (07.07 – 08.07.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 02.07.2018, au acționat în vederea eliberării parcării și a fluidizării traficului rutier, pe str. Gh. Magheru, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 03.07.2018, 04.07.2018, în intervalul orar 06:30 – 10:00, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 05.07.2018, au acționat în vederea eliberării, blocării și fluidizării traficului rutier, pe B-dul Unirii și str. Mr. Gh. Pastia, cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În datele de 05.07.2018, 06.07.2018, 07.07.2018, 08.07.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe B-dul Unirii cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • În data de 06.07.2018, au acționat în vederea eliberării str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de marcare a părții carosabile;
 • Au acționat în vederea ientificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 16 autoturisme;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor «Oprire – Staţionare – Accesul interzis»;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile învigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat la fața locului lucrările de construire care se executau pe str. Militari și au constatat că acestea se efectuau în baza autorizație de construire nr. 432/2017, eliberată de către Primăria municipiului Focșani.
 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică referitoare la construcția executată la adresa din str. Alexandru Golescu și au constatat că lucrările de construire au fost executate în baza autorizației de construire nr. 479/2015 emisă de către Primăria municipiului Focșani.
 • Am verificat sesizarea unor cetățeni de pe str. Ing. Ion Basgan cu privire la legalitatea unor construcții și au constatat că acestea au fost realizate cu autorizație de construire.
 • Au efectuat verificări cu privire la o construcție amplasată în zona Căpitan Stoienescu și au constatat că aceasta aparține SC PALCOM International SA, au procedat la somarea proprietarului să ia măsuri de demolare în condițiile legii întrucât această construcție prezintă pericol pentru cetățeni.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire care se executau pe str. Constructorului și au constatat că acestea erau lucrări de reparații, care nu necesită autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat pe str. Alexandru Golescu sesizarea privind disconfortul produs de creșterea de păsări într-un adăpost și ca primă măsură au înaintat somație scrisă cu respectarea prevederilor H.C.L nr. 140/2010, privind Normele de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani.
 • Au verificat o sesizare adresată Primăriei mun. Focșani și redirecționată spre soluționare Poliției Locale Focșani, privind nerespectarea H.C.L. nr. 25/2017, art.5, lit.,,a”.
 • Au sancționat, cu amendă contravențională în valoare de 800 lei, conform HCL nr. 25/2017, o locatară a unui bloc care aduna în apartamentul proprietate, diferite deșeuri, producând disconfort cetățenilor prin mizerie și miros.
 • Au verificat în teren somațiile înaintate cetățenilor referitoare la întreținerea curățeniei terenurilor, conform prevederilor H.C.L. nr.25/2017, privind gospodărirea municipiului Focșani; la data verificării terenurile erau salubrizate.
 • Au verificat curățenia efectuată de firmele de salubrizare ale orașului pe   str. Unirea Principatelor, Mărășești, B-dul Independenței, Cuza Vodă.
 • Au identificat o persoană care depozitase temporar, pe str. Gheorghe Magheru, saci cu moloz, proveniți de la reamenajarea unui apartament și i-au lăsat înștiințare scrisă în vederea ridicării deșeurilor de către S.C. CUP Salubritate.
 • Au verificat contractele de salubrizare menajeră pentru persoanele fizice și juridice la SC CUP Salubritate.
 • Au trimis adresă către DSVSA Vrancea în vederea verificării persoanelor care cresc animale domestice și produc disconfort cetățenilor, conform competențelor.
 • Au înștiințat, împreună cu reprezentanții Compartimentului Activitate Comercială, agenții economici din Piața Unirii cu profil de activitate alimentație publică, privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, privind gospodarirea municipiului Focșani.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 39 agenți economici, dintre care:

 • 6 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 8 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 4 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • 1 agent economic a fost sancționat contravențional;
 • 20 agenți economici au fost verificați în privința autorizației de funcționare, documente de proveniență a mărfii, cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referinţă au fost aplicate un număr de 195 sancţiuni contravenţionale în valoare de 46.730 lei.

 

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu