• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 25.06-01.07.2018

paul      0    799 Views

În perioada 25.06-01.07.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În datele de 25.06.2018, 27.06.2018 și 28.06.2018, în intervalul orar 07:30 – 12:30, au asigurat măsuri de menținere a ordinii şi liniştii publice cu ocazia examenului de bacalaureat, la următoarele instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea;
 • În data de 26.06.2018, în intervalul orar 21:50 – 07:00, au acționat în vererea blocării str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 26.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 14:30, au acționat în vederea restricționării accesului autoturismelor și a eliberării parcării pe str. Bucegi, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 27.06.2018, au acționat în vederea blocării str. Viilor (la intersecția cu str. Mărășești), Săgeții, Ion Neculce, unde s-au acumulat cantități mari de apă din cauza ploii torențiale;
 • În data de 28.06.2018, în intervalul orar 09:30 – 10:30, au acționat în vederea blocării str. Gh. Doja, unde s-au acumulat cantități mari de apă din cauza ploii torențiale;
 • În data de 28.06.2018, au acționat în vederea blocării str. Viilor (la intersecția cu str. Mărășești), unde s-au acumulat cantități mari de apă din cauza ploii torențiale;
 • În data de 29.06.2018, în intervalul orar 19:30 – 21:30, au acționat în vederea blocării str. Viilor (la intersecția cu str. Mărășești) și Ion Neculce, unde s-au acumulat cantități mari de apă din cauza ploii torențiale;
 • În data de 30.06.2018, în intervalul orar 05:00 – 06:45, au acționat în vederea restricționării accesului autovehiculelor din B-dul Independenței, pe str. Aurora, către str. Mare a Unirii, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Cernei, B-dul Independenței, Viilor, Alexandru Golescu, Ulmului, B-dul București, Aleea Echității, Ana Ipătescu, Aleea Florilor, Fulger, Aleea Căminului, Gh. Asachi, Unirea Principatelor, G-ral Gh. Magheru, B-dul Dimitrie Cantemir, Ștefan cel Mare.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 91 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 148 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (30.06 – 01.07.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 25.06.2018, au acționat în vederea eliberării parcării și a fluidizării traficului rutier, pe str. Greva de la Grivița, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de trasare a locurilor de parcare;
 • În data de 26.06.2018, în intervalul orar 18:30 – 20:00, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 27.06.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier, pe str. Dr. Telemac, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a scoaterii apei din subsolul ISJ Vrancea;
 • În data de 28.06.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe str. Viilor (la intersecția cu str. Mărășești), Ion Neculce, unde s-au acumulat cantități mari de apă din cauza ploii torențiale;
 • În data de 29.06.2018, au acționat în vederea blocării și fluidizării traficului rutier pe str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 30.06.2018, în intervalul orar 06:30 – 08:30, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier, pe str. Aurora, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • Au acționat în vederea ientificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 4 autoturisme;
 • Au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona centrală ( B-dul Unirii) începând cu data de 30.06.2018, ora 24:00 până în data de 01.07.2018, ora 24:00;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului lucrările de construire executate de către S.C. Prestări Servicii Marco S.R.L. și au constatat faptul că a construit o terasă fără a deține autorizație de construire, drept pentru care respectiva societate a fost sancționată contravențional cu amendă, conform Legii nr.50/1991;
 • Au verificat legalitatea construirii unei extinderi efectuată pe Bulevardul Unirii din municipiul Focșani și au constatat faptul că respectivul proprietar nu deținea autorizație de construire, fapt pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă, conform Legii nr.50/1991;
 • Au verificat stadiul lucrărilor la branșamentele de apă și gaze efectuate în municipiul Focșani și în cartierul Mândrești;
 • Au verificat la fața locului, împreună cu reprezentanți ai Primăriei municipiului Focșani, construcțiile amplasate pe domeniul privat al municipiului Focșani din strada Sublocotenent Gheorghe Potop, nr.15, și au constatat că unul dintre proprietari a realizat o împrejmuire pe un teren care nu-i aparține, amplasând pe acesta o mașină scoasă din uz, drept pentru care au somat în scris persoana respectivă în vederea desființării împrejmuirii;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat curăţenia în municipiul Focşani și au întocmit somații privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, proprietarilor de terenuri afectate de vegetaţie înaltă crescută.
 • Au verificat în teren o sesizare în care un cetăţean reclama nerespectarea prevederilor H.C.L nr. 140/2010, persoana reclamată a fost înştiinţată, în caz de neconformare, se va proceda la sancţionare.
 • Au reverificat în teren somaţiile înaintate proprietarilor de terenuri de pe raza municipiului Focşani privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice, să efectueze şi să menţină curăţenia terenurilor pe care le deţin.
 • Au verificat în teren, în urma raportului edilitar, curăţenia, respectiv ridicarea resturilor vegetale de pe domeniul public, de pe str. Panduri, Petre Liciu, 1 Decembrie 1918, Plantelor.
 • Au verificat în teren o sesizare privind creșterea de păsări ( găini), pe str. Măgura.
 • S-au deplasat, împreună cu polițiștii locali din cadrul Serviciul Ordine Publică, pe str. Gheorghe Doja pentru verificarea unei sesizări privind proprietarul unui imobil care creşte animale şi produce disconfort prin miros; persoanei reclamate i s-a adus la cunoştinţă respectarea prevederilor H.C.L . nr.140/2010.
 • Au înaintat adresă, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 140/2010, către o societate care deţine câini şi ies pe domeniul public.
 • Au verificat curăţenia stradală efectuată de către firma de salubrizare a oraşului, respectiv S.C. C.U.P. Salubritate.
 • Au anunţat reprezentanţii S.C C.U.P. Salubritate să ridice de pe domeniul public cadavrul unui animal (câine), conform prevederilor H.C.L. nr. 16/2008.
 • Au anunţat Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani să ridice resturile vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi de pe str. Petre Liciu şi 1 Decembrie 1918.
 • S-au deplasat pe str. Unirea Principatelor pentru verificarea unei sesizări privind nerespectarea prevederilor H.C.L. nr. 25/2017 și au constatat că sesizarea nu se confirmă; persoanele au fost înștiințate privind respectarea prevederilor legale.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 26 agenți economici, dintre care:

 • 5 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 11 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 8 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • 2 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Bicaz, Bîrsei, Gării, Emil Racoviță, Nicolae Bălcescu, Magazia Gării, Cartier CFR, Ale. Florilor, Ale. Școlii;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 178 sancțiuni contravenționale în valoare de 38260 lei.

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu