• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 11.06-17.06.2018

paul      0    803 Views

În perioada 11.06-17.06.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 11.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 18:00, au acționat în vederea eliberării și fluidizarea traficului rutier pe str. Leopoldina Bălănuță, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 11.06.2018, în intervalul orar 12:30 – 16:00 au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului primar al mun. Focșani, Cristi Valentin Misăilă;
 • În data de 11.06.2018, în intervalul orar 08:40 – 19:30, au asigurat măsuri de ordine publică în zona Piața Moldovei, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 12.06.2018, au acționat în vederea restricționării accesului autoturismelor pe str. Greva de la Grivița, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 13.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 15:00, au acționat în vederea restricționării accesului autoturismelor și a eliberării parcării pe str. Al. Vlahuță, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de marcare a locurilor de parcare;
 • În data de 14.06.2018, în intervalul orar 08:00 – 15:30, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe B-dul Republicii și B-dul Gării, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de toaletare a copacilor;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Aleea Căminului, Emil Racoviță, B-dul Unirii, Aleea 1 Iunie, Dimitrie Cantemir, Dumitru Tănăsescu, Bujor, Aleea Stadionului, Tăbăcari, Libertății, Rarău, Moldova, Comisia Centrală, Gh. Doja.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 91 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 148 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (16.06.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 11.06.2018, în intervalul orar 18:30 – 06:00, au acționat în vederea blocării str. Piața Moldovei, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 12.06.2018, au acționat în vererea fluidizării traficului rutier, pe str. Peneș Curcanu, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 13.06.2018, au acționat în vererea fluidizării traficului rutier, pe str. Leopoldina Bălănuță, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 13.06.2018, au acționat în vererea fluidizării traficului rutier, pe str. Greva de la Grivița, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 14.06.2018, au acționat în vererea fluidizării traficului rutier, pe str. Mărășești, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • Au acționat în vederea ientificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 32 autoturisme;
 • Au asigurat fluența traficului rutier și pietonal, în intervalul orar 07:30 – 08:10 a intrării în schimburi a elevilor la cursuri la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” și la Școala Gimnazială nr. 3 din mun. Focșani;
 • Au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona centrală ( B-dul Unirii) începând cu data de 16.06.2018, ora 24:00 până în data de 17.06.2018, ora 24:00;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat la fața locului sesizarea cu privire la lucrările care se efectuează vis a vis de S.C. ELECTRICA S.A., la clădirea Protoieriei Focșani, pe str. Leopoldina Bălănuță și au constatat faptul că lucrările se executau în baza Autorizației de construire nr.236/13.06.2017 eliberată de către Primăria Municipiului Focșani.
 • Au verificată la fața locului sesizarea din partea Ofițerului de serviciu cu privire la lucrările care se efectuează la restaurantul AIDA și au constatat faptul că lucrările se executau în conformitate cu prevederile art.11, alin.(1), lit.,,e’’ din Legea nr. 50/1991, lucrări care se pot executa fără autorizație de construire.
 • Au verificat la fața locului sesizarea din partea unui cetățean al municipiului Focșani care reclamă faptul că la un apartament de pe str. Revoluției se execută lucrări de construire care perturbă liniștea locatarilor și, în urma verificărilor efectuate la fața locului, au constatat faptul că lucrările respective se pot executa fără autorizație de construire, așa după cum este stipulat în Legea nr.50/1991.
 • Au verificat lucrările de modernizare și reabilitare a rețelelor de transport a energiei termice efectuate de către S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. efectuate pe strada Războieni din mun. Focșani.
 • Au verificat lucrările de branșament la rețeaua de apă potabilă efectuate de către S.C. PK RED S.R.L. și au constatat faptul că terenul afectat de lucrările mai sus menționate au fost realizate în termenul prevăzut în autorizația de construire eliberată de către Primăria municipiului Focșani.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au înștiințat Asociaţia de proprietari nr. 267, privind respectarea H.C.L. nr. 140/2010, urmare a unei sesizări trimise de către primăria municipiului Focşani cu privire la creşterea animalelor (câini) în jurul blocurilor de locuinţe.
 • Au verificat în teren somaţiile trimise persoanelor fizice şi juridice privind curăţenia terenurilor aflate în proprietate.
 • Au identificat și au somat o persoană, pe str. Câmpului, care depozitase  temporar mai mulţi saci cu moloz în faţa blocului, pentru a fi ridicaţi de către firma de salubrizare a oraşului.
 • Au anunţat societatea SC CUP Salubritate să ridice resturile vegetale din zona str. Muncitori cu str. Odobeşti.
 • Au verificat contractul de salubrizare menajeră la o societate care funcţionează pe str. Moldovei.
 • Au verificat pe str. Aviator Muntenescu dacă proprietarul unui imobil s-a conformat înştiinţării înaintată de poliţiştii locali privind respectarea prevederile H.C.L. nr. 25/2017, respectiv dacă şi-a curăţat trotuarul din dreptul imobilului.
 • Au verificat, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii și afișaj stradal, o sesizare, pe str. Leopoldina Bălănuţă din municipiul Focşani privind executarea unor lucrări de construcţie, persoana fiind înştiintată să nu producă disconfort cetăţenilor.
 • Au verificat curăţenia stradală efectuată de către firma de salubrizare a municipiului.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 20 agenți economici, dintre care:

 • 6 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 8 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 6 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • – Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile:  Brăilei, 8 Martie, Pictor N. Grigorescu, Dornei, Rarău, Doctor Telemac, Mihai Viteazu, Simion Mehedinți, Anghel Saligny, Vîlcele, Moș Ion Roată, Milcov, Prog. Gh. Longinescu, Gheorghe Asachi, Războieni, Tănăsescu, Anul Revoluționar 1848;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 185 sancțiuni contravenționale în valoare de 45790 lei.

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu