• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 04.06-10.06.2018

paul      0    775 Views

În perioada 04.06-10.06.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 04.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 08:00, au acționat în vederea eliberării parcării de pe str. Mare a Unirii, pe tronsonul dintre str. Republicii și str. Oituz, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de modernizare a părții carosabile;
 • În data de 05.06.2018, în intervalul orar 21:50 – 22:40, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Mărășești, intersecție cu str. Fulger, pentru a permite  angajaților CUP să decolmateze două canale de scurgere a dejecțiilor și a apelor reziduale;
 • În data de 07.06.2018, în intervalul orar 08:45 – 16:00, au acționat în vederea blocării str. Gh. Magheru, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de tăiere a copacilor;
 • În data de 07.06.2018, în intervalul orar 19:00 – 23:30, au acționat pentru blocarea B-dului Unirii, la intersecția cu str. Maior Gh. Pastia, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a expoziției Salonului Auto;
 • În data de 09.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 15:30, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, pe str. Aleea Aviatorilor cu ocazia mitingului aviatic desfășurat pe Aerodromul Focșani;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Predeal, Constituției, Constructorului, Panduri, Măgura, Plopi, Mitropolit Varlaam, Magazia Gării, Aleea Echității, Nicolae Bălcescu, Laminorul, B-dul Gării, Laminorului, Arh. Ion Mincu.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 116 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 210 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (09.06.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 07.06.2018, în intervalul orar 08:45 – 16:00, au acționat în vederea blocării str. Gh. Magheru, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de tăiere a copacilor;
 • În data de 07.06.2018, în intervalul orar 08:00 – 09:20, au acționat în vererea fluidizării traficului rutier, pe str. Dornișoarei, unde au fost executate lucrări de toaletare a copacilor;
 • În data de 07.06.2018, în intervalul orar 13:00 – 16:00, au participat la fluidizarea traficului rutier, pe str. Cotești, împreună cu Biroul Rutier din cadrul Poliției Mun. Focșani, cu ocazia înmormântării unei persoane de etnie romă, din cauza fapului că în zonă se aflau foarte multe autoturisme și persoane care participau la funerarii;
 • În data de 09.06.2018, în intervalul orar 07:00 – 15:30, au asigurat măsuri de fluidizare a traficului rutier, pe str. Aleea Aviatorilor cu ocazia mitingului aviatic desfășurat pe Aerodromul Focșani;
 • Au acționat în vederea ientificării autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza mun. Focșani, fiind ridicate un număr de 18 autoturisme;
 • Au asigurat fluența traficului rutier și pietonal, în intervalul orar 07:30 – 08:10 a intrării în schimburi a elevilor la cursuri la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” și la Școala Gimnazială nr. 3 din mun. Focșani;
 • Au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona centrală ( B-dul Unirii) începând cu data de 09.06.2018, ora 24:00 până în data de 10.06.2018, ora 24:00;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean din mun. Focșani, care reclamă faptul că pe trotuarul de lângă fosta librărie Diverta s-au montat două aparate de aer condiționat, care blochează trecerea cetățenilor pe trotuar și au constatat că au fost montate aparate de climatizare, dar în conformitate cu prevederile art. 11, lit. f din Legea 50/1991, republicată,  – reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități se pot executa fără autorizație de construire.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la  rețeaua de apă, executate de  către   SC CUP SA și  au constatat următoarele :
 1. pe Mugur, nr. 26 și pe str. Vâlcele, nr. 29 A – zonele afectate s-au adus la starea inițială cu asfalt;
 2. pe str. Prof. C. Stere, nr. 51, Aleea Căminului intersecție cu str. Panduri, bl. 9, str. Lăcrămioarei, nr. 7A, str. Dâmbovița, nr. 15, str. Liliacului, nr. 6 – zonele afectate s-au adus la starea inițială cu asfalt;
 3. pe str. Dâmbovița, nr. 7A – CUP –  s-a refăcut zona afectată cu asfalt;
 4. pe str. Liliacului, nr. 7 – CUP – s-a adus zona afectată la starea inițială cu asfalt;
 5. pe str. Nuferilor, nr. 9 – CUP – s-a adus zona afectată la starea inițială cu asfalt.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire executate pe terenul extravilan din mun. Focșani și au constatat că acestea s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională a proprietarului conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu amendă în  valoare de 2.000 lei.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire executate pe str. Bicaz din mun. Focșani și au constatat că acestea s-au executat fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională a proprietarului, conform Legii nr. 50/1991, republicată,cu amendă în  valoare de 2.000 lei.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au efectuat verificări în teren cu privire la menţinerea curăţeniei imobilelor pentru a nu produce disconfort cetăţenilor.
 • Au sancţionat, un cetăţean care a intervenit pe domeniul public în zona blocului şi a efectuat plantări neautorizate pe domeniul public, cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. nr. 25/2017.
 • S-au deplasat, în urma unei sesizări, pe strada Siretului din municipiu unde un cetăţean spăla maşina pe domeniul public, fiind sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 300 lei, conform H.C.L. nr. 25/2017, art. 5, lit. w.
 • Au verificat o societate ( spălătorie auto) dacă deţine scrumieră şi menţine curăţenia în dreptul punctului de lucru, aşa cum prevede art. 4 lit. w, din H.C.L. nr.25/2017.
 • Au verificat în teren somaţiile înaintate cetăţenilor cu privire la respectarea H.C.L. nr. 25/2017, privind  salubrizarea  terenurilor.
 • Au înaintat  somaţii privind salubrizarea terenurilor, în urma identificării de către Primăria municipiului Focşani a proprietarilor,.
 • Au verificat, împreună cu poliţiştii locali de la Serviciul Ordine Publică, pe strada Libertăţii din municipiu o sesizare cu privire la creşterea animalelor domestice într-un adăpost; au înaintat adresă către D.S.P. Vrancea privind respectarea Ordinul 119/2014.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 25 agenți economici, dintre care:

 • 4 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 6 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 2 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • 13 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 180 sancțiuni contravenționale în valoare de 46290 lei.

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu