• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 02.05-06.05.2018

paul      0    786 Views

În perioada 02.05-06.05.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 02.05.2018, au acționat în vederea înștiințării conducătorilor auto care parchează în zona str. Bucegi și str. 1 Decembrie 1918, pentru eliberarea carosabilului în vederea trasării marcajelor rutiere din data de 03.05.2018;
 • În data de 02.05.2018, au însoțit reprezentanții D.D.S.P. pe str. B-dul București, B-dul Unirii, B-dul Independenței, Cuza Vodă, Republicii, B-dul Gării, Prof. Gh. Longinescu, Maior Gh. Pastia, B-dul Brăilei, 1 Decembrie 1918, Bucegi, unde au fost executate activități de dezinsecție;
 • În data de 05.05.2018, în intervalul orar 17:00 – 20:15, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, pe Stadionul Milcov din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciul de fotbal CSM Focșani 2007 – CSM Roman;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Arh. Ion Mincu, B-dul Unirii, Timotei Cipariu, Dinicu Golescu, Aurora, Gheorghe Pastia, Prog. Gh. Longinescu, Aleea 1 Iunie, Odobești, Ecaterina Varga, Mihai Eminescu.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 52 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 127 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (05.05.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică referitoare la deteriorarea trotuarului din str. Toader Țârdea și au constatat că cele sesizate se confirmă. Au procedat la identificarea proprietarului care a deteriorat trotuarul și l-au sancționat contravențional conform HCL 25/2017 cu mențiunea de refacere a zonei afectate.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru branșamente gaze naturale, executate de  către  SC GESIC PROD SA  și au constatat că pe str. Cuza Vodă (alee acces), T. 30, P. 153A, str. Salcâmului și str. Gutuiului, suprafețele afectate s-au  adus la starea inițială cu balast.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonei afectate de lucrări pentru branșament apă și racord canalizare, executate de  către SC ARENA COM SRL la adresa din str. Revoluției și au constatat că societatea respectivă  a adus la starea inițială suprafața afectată.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonei afectate de lucrări pentru remedierea avariei la rețeaua de apă, executate de  către  SC CUP SA pe str. Constructorului și au constatat că spațiul verde a fost adus la starea inițială.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat în teren sesizarea privind efectuarea de grătare în zona blocurilor de locuinţe, pe str. Plevnei. Au întocmit raport cu cele constatate.
 • Au trimis către primării un număr de 5(cinci) procese verbale de constatare a contravenţiei, conform O.G 2/2001,  pentru  punerea în executarea a amenzilor contravenţionale.
 • Au verificat curăţenia în Grădina Publică unde funcţionează o societate cu profil de alimentaţie publică și la data verificării locul era curat; societatea a fost înştiinţată cu respectarea prevederilor HCL 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani, să menţină în continuare curăţenia pentru a nu produce disconfort cetăţenilor.
 • Au înştiinţat societăţile comerciale din zona Piaţa Moldovei să menţină curăţenia în dreptul punctului de lucru şi să amplaseze scrumiere, conform prevederilor HCL 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani. Au înaintată adresă către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani pentru a amplasa coşuri de gunoi stradale în zona Piaţa Moldovei.
 • Au înaintat răspunsuri la petiţiile adresate Comparimentului Mediu din cadrul Poliţiei Locale a mun. Focșani.
 • Au verificat în zona Sud, ridicarea resturilor vegetale ca urmare a efectuării lucrărilor specifice de către firmele abilitate, totodată au identificat, pe domeniul public, un deşeu electric (TV), fiind anunţat Dispeceratul S.C C.U.P. Salubritate, în vederea ridicării acesuia.
 • Au lăsat înştiinţări privind păstrarea curăţeniei conform prevederilor H.C.L. nr. 25 /1017 la asociaţiile de proprietari din str. Plevnei şi str. Duiliu Zamfirescu.
 • Au lăsat înştiinţări cu prevederile H.C.L. nr. 140/2010, cetăţenilor care ieşise cu animalele de companie (câinii) pe domeniul public.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 15 agenți economici, dintre care:

 • 1 agent economic deținea autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 1 agent economic a fost sancționat contravențional;
 • 11 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 2 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Piața Moldovei, Fdt. Cuza Vodă, Dimitrie Cantemir, Republicii, Eroilor, Cuza Vodă, Comisia Centrală, Cernei, Nicolae Titulescu, Gheorghe Tătulescu;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referință au fost aplicate un număr de 132 sancțiuni contravenționale în valoare de 30895 lei.

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu