• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 23.04-01.05.2018

paul      0    786 Views

În perioada 23.04-01.05.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 24.04.2018, au acționat în vederea descongestionării parcării din fața Hotelului Amadeus, pentru efectuarea în condiții optime a lucrărilor de asfaltare;
 • În data de 24.04.2018, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe str. Cîmpului, Diviziei, Tinereții în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data de 27.04.2018, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier pe str. Gheorghe Magheru în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data din 28.04.2018, în timpul patrulării, polițiștii locali au fost martorii unui accident produs pe trecerea de pietoni de la intersecția str. 1 Decembrie 1918 cu str. B-dul București, anunțând accidentul prin Serviciul Unic de Urgență 112, și asigurând zona până la sosirea echipajelor de intervenție;
 • În data de 30.04.2018, în timpul patrulării au fost sesizați de către paznicul adăpostului de noapte, din str. Albinei, că o persoană de sex masculin, în stare avansată de ebrietate, îi adresează acestuia cuvinte și expresii jignitoare, fiind ulterior sancționat contravențional, conform Legii nr. 61/1991, republicată, și îndepărtat din zonă;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: B-dul Unirii, Panduri, Cîmpului, Carpați, Mărășești, Ecaterina Varga, Gheorghe Potop, Bîrsei.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 116 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 169 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (28.04.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 23.04.2018, în intervalul orar 08:00 – 14:30, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Tinereții în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data de 25.04.2018, au acordat sprijin Poliției mun. Focșani pentru fluidizarea traficului rutier în zona sensului giratoriu, intersecția str. B-dul Brăilei cu str. 1 Decembrie 1918;
 • În data de 25.04.2018, în intervalul orar 10:00 – 12:00, au acționat în vederea blocării sectoarelor de drum unde au fost efectuate lucrări de trasare marcaje pe carosabil;
 • În data de 30.04.2018, în intervalul orar 08:30 – 09:30, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Arh. Ion Mincu în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data de 30.04.2018, în intervalul orar 18:00 – 21:30, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Cuza Vodă în vederea modernizării părții carosabile;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean care reclamă faptul că vecinul său din str. Ana Ipătescu și-a extins proprietatea pe domeniul public și  au constatat că imobilul  respectiv ocupă suprafața de teren conform extrasului de carte funciară.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la rețeaua de termoficare și rețeaua de apă, executate de  către  SC ENET SA și SC CUP SA și  au constatat următoarele :

Luceafărului, nr. 16 – CUP –  a refăcut zona afectată cu pavele;

Anul Revoluționar 1848, bl. 7 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială;

Brăilei, nr. 22 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială;

Aviator Muntenescu, nr. 4 – CUP – a adus zona afectată la starea inițială;

Scarlat Târnăvitu, bl. 7-9 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială;

C. Stere, nr. 18 – CUP – a adus zona afectată la starea inițială;

B-dul. Gării, nr. 4-6 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială.

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean din str. B-dul. Unirii, care reclamă faptul că fostul administrator, a închiriat spațiul Asociației de locatari, și au constatat că acest aspect este de competența Asociației de Proprietari deoarece spațiul respectiv este proprietate comună a tuturor locatarilor din bloc.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au surprins trei persoane, în Parcul Teatru, în timp ce aruncau pe domeniul public coji de seminţe, deşi la câţiva metri se aflau coşuri de gunoi stradale, acestea fiind sancţionate contravenţional cu amendă în valoare de 100 de lei fiecare, conform HCL nr. 25/2017, art. 5 lit. ,,q” .
 • Au depistat două persoane care au aruncat pe domeniul public mucuri de ţigări deşi în apropiere se aflau coşuri de gunoi metalice, persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional cu 100 de lei, respectiv 50 lei (una dintre persoane fiind minoră).
 • Au  înaintat adresă către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară în vederea efectuării unei anchete sociale unei persoane de sex feminin din municipiul Focşani, care adună în locuinţa sa diferite deşeuri de la europubele, producând disconfort locatarilor din bloc.
 • Au verificat în teren, urmare a  unei adrese din partea Corp Control din cadrul Primăriei municipiului Focşani cu privire la abandonarea de deşeuri pe terenurile de-a lungul căilor de circulaţie dinspre intrarea de nord a municipiului  Focşani ( E 85- Calea Moldovei). În urma celor constate au întocmit adresă către OCPI Vrancea pentru a le comunica proprietarii terenurilor afectate de depozitări necontrolate de deşeuri, pentru a le salubriza.
 • Urmare a adresei Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, au verificat în teren sesizarea cu privire la fostul Teatru de vară – situat în Parcul Nicolae Bălcescu, clădire aflată într-o stare de degradare, existând pericol să se desprindă bucăţi din tencuială exterioară. Urmare a celor constatate în teren au înaintat adresă către proprietarul clădirii pentru a întreţine în stare bună proprietatea.
 • Au verificat în teren o sesizare cu privire la un Salon de înfrumusețare, aflat la parterul unui bloc din municipiu, unde angajaţii fumează în dreptul punctului de lucru şi produce disconfort locatarilor din bloc datorită fumului de ţigară. La data verificării Societatea deţinea scrumieră în dreptul punctului de lucru, conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, art. 4, lit.,,w”.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 28 agenți economici, dintre care:

 • 10 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 3 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • 12 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 3 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Tăbăcari, Răsăritului, Măgura, Aurora, Duiliu Zamfirescu, Greva de la Grivița, Ion Basgan, Leopoldina Bălănuță, Scarlat Tîrnăvitu, Mare a Unirii, Peneș Curcanu,Tudor Vladimirescu;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au
 • cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, polițiștii locali au aplicat un număr de 219 sancțiuni contravenționale în valoare de 47660 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu