• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 16.04-22.04.2018

paul      0    797 Views

În perioada 16.04-22.04.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 16.04.2018, în intervalul orar 08:00 – 14:00 au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului viceprimar, Marius-Eusebiu Iorga;
 • În data de 17.04.2018, în intervalul orar 11:00 – 12:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Aleea Căminului în vederea modernizării parcării;
 • În data de 17.04.2018, în intervalul orar 12:00 – 16:00, au acționat pentru eliberarea străzii N. Săveanu în veredea reabilitării părții carosabile;
 • În data de 17.04.2018, în intervalul orar 10:45 – 14:30 au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului primar, Cristi-Valentin Misăilă;
 • În data de 18.04.2018, în timpul patrulării au constatat faptul că la barul “L’ Atelier”, muzica era dată la intensitate foarte mare.  Au intrat în incinta barului, au luat legătura cu barmanul și i-au adus la cunoștință că fapta constituie contravenție, fiind sancționat cu amendă în valoare de 2.500lei, conform H.C.L. nr. 25/2017;
 • În data de 20.04.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier și pietonal pe str. Cuza Vodă, colț cu str. Dimitrie Camtemir, unde au fost executate lucrări de toaletare a copacilor de către lucrătorii D.D.S.P. Focșani;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Argeș, Aleea Florilor, Săgeții, Fulger, Timotei Cipariu, Panduri, Trotuș, B-dul București, Unirea Principatelor, 1 Decembrie 1918, Constructorului.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 76 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 133 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (21.04 – 22.04.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 16.04.2018, în intervalul orar 08:00 – 11:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Anghel Saligny în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data de 16.04.2018, în intervalul orar 10:30 – 13:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Vîlcele în vederea modernizării părții carosabile;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariei la rețeaua de apă, executate de  către  SC CUP SA și  au constatat următoarele :

 1.Aviator Muntenescu, nr. 4 – a adus la starea inițială suprafața afectată.

 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la racordurile de termoficare, executate de  către   SC ENET SA și  au constatat următoarele :

1.Brăilei, bl. 22 – s-a adus la starea inițială suprafața afectată.

2.Anul Revoluționar 1848, bl. 7 – s-a adus la starea inițială suprafața afectată.

3.Scarlat Târnăvitu, bl. 7- s-a adus la starea inițială suprafața afectată.

4.Aleea Căminului, bl D – s-au adus la starea inițială suprafețele afectate.

 • Au verificat la fața locului pe str. Bucegi, nr. 17, ap. 1, dacă a fost realizată o extindere, și au constatat că nu a fost executată nicio extindere doar o hidroizolație și placare ulterioară cu gresie peste spațiul comercial aflat sub apartamentul susnumitului, apa pluvială fiind captată printr-un sifon de pardoseală.
 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean, privind degradarea balcoanelor blocului nr. 7 din str. B-dul. Gării și au constatat că cele sesizate se confirmă, dar conform art. 5 și art. 7 din H.C.L. nr. 25/2017 – cetățenii și Asociațiile de Proprietari au obligația să curețe fațadele locuințelor, să tencuiască și să zugrăvească periodic, să repare fațadele, ușile de la intrarea în bloc, tâmplăria de la ferestre și să înlocuiască geamurile sparte, în caz contrar se va proceda la sancționarea contravențională cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. De asemenea, menționăm faptul că fiind proprietari, le revine întreaga responsabilitate să întrețină blocul și în caz de accidentări sunt direct răspunzători.
 • Au sesizat Compania de Utilități Publice că pe str. 1 Decembrie 1918, vis-a-vis de Secția Drumuri Naționale Focșani, s-a surpat o porțiune de drum, prezentând pericol pentru circulația autovehiculelor. Aceștia s-au conformat remediind avaria, aducând la starea inițială cu pavele.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au însoţit reprezentanţii Primăriei mun. Focşani şi Unităţile de Învătământ la acţiunile de curăţeniei în  municipiul Focşani.
 • Au identificat o persoana de sex feminin, aruncând, pe domeniul public, un muc de ţigară deşi la câţiva metri se afla un coş de gunoi metalic, fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. 25/2017, art. 5 lit. ,,q”.
 • Au efectuat un control comun cu reprezentanţii D.S.P. Vrancea şi Poliţia mun. Focşani în urma unei sesizări cu privire la o locatară a unui bloc din municipiu care depozitează în locuinţă diferite deşeuri, persoana reclamată fiind înştiintaţă să întreţină curăţenia locuinţei conform H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au sancționat contravențional, conform Legii nr. 54/2012, privind desfăşurarea activităţilor de picnic, un locatar de pe str. Aleea Echităţii care efectua, pe domeniul public, o activitate de picnic pe spaţiul verde.
 • Au înaintat adresă către Primăria municipiului Focşani să le comunice proprietarul unui imobil din municipiu aflat într-o stare de degradare şi afectat de deşeuri.
 • Au verificat curăţenia efectuată, pe domeniul public, de către Direcţia de Dezvoltare şi S.C CUP Salubritate.
 • Au verificat contractul de salubrizare al unui proprietar de imobil și au constat că nu deţine contract de salubrizare menajeră, drept pentru care a fost sancţionat contravențional cu amendă în valoare de 300 lei, conform H.C.L. nr. 16/2008,  art. 107.
 • Au înaintat adresă către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani în vederea ridicării resturilor de vegetaţie de pe domeniul public.
 • Au afişat un proces verbal de contravenţie conform O.G nr.2/2001, la domiciliul contravenientului.
 • Au verificat curăţenia în parcurile din mun. Focşani.
 • Au lăsat înştiinţări cetăţenilor privind păstrarea curăţeniei pe str. Muncitori.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 23 agenți economici, dintre care:

 • 8 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 5 agenți economici au fost sancționați contravențional;
 • 8 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • 2 agenți economici cu puncte de lucru închise;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Gloriei, Ecaterina Varga, Revoluției, Constructorului, B-dul  București, Militari, Laminorului, Aleea Parc, Vrancei, Anul Revoluționar 1848;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referinta au fost aplicate un numar de 212 sanctiuni contraventionale in valoare de 49 210 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu