• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

INFORMARE PUBLICĂ, către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale, pe raza municipiului Focşani

paul      0    922 Views

INFORMARE PUBLICĂ, către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale, pe raza municipiului Focşani

Conform prevederilor art. 3 din Legea prevenirii nr. 270/2017  vă informăm despre legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, aflată în competenţa Compartimentului Activitate Comercială din cadrul Poliţiei Locale Focşani, astfel:

 

I. Contravenţii ce intră sub incidenţa Legii nr. 270/2017 coroborată cu prevederile HG nr. 33/2018

1.  ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă –  actualizată 2015

Art.73

 • pct.6[vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)–g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;], 
 • pct.8[ neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
 • pct.9[ nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;]
 • pct.10[ realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;]
 • pct.11[ neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;],
 • pct.13[ utilizarea denumirii „soldare/solduri/soldări“ sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;],
 • pct. 22[exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;]  intră sub incidenţa HG nr. 33/2018;

2.     HOTĂRÂREA DE GUVERN  Nr. 947/2000 republicată 2008 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

Art. 12 – Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei până la 100 lei, astfel :

Art. 4

 • (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă şi uşor de identificat.
 • (2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.
 • (3) Preţurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.
 • (4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor.
 • (5) În cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intra în suprafaţa de vânzare.

Art. 5

 • (1) La produsele preambalate se indică preţul pe unitatea de măsură şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate.
 • (2) În cazul în care preţul pe unitatea de măsură este identic cu preţul de vânzare se indică numai preţul de vânzare.
 • (3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantităţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul pe unitatea de măsură al componentei solide.

Art. 6

 • Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de măsură.

Art. 7

 • (1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.
 • (2) În cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsură.

Art. 10

 • Indicarea preţului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantităţii nominale sau comercializarea în cantităţi prescrise.

Art. 11

 • Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

II. Contravenţii ce nu intră sub incidenţa Legii nr. 270/2017

1.  ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – actualizată 2015

Art. 73

 • pct.1 desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin.1(Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii.), cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:
  a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică;
  b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie;
  c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare;
  d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi;
  e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;
 • pct.2 nerespectarea prevederilor art. 5 alin.2 (Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe.), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
 • pct.3 comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;
 • pct.4 nerespectarea prevederilor art. 9(Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
 • pct.7 nerespectarea prevederilor art. 19 alin.1  şi ale art. 27 alin.2, cu privire la notificare, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei
 • pct.201 nerespectarea prevederilor art. 511, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
 • pct.21 nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
 • pct.23 desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)–e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

 

2. LEGEA Nr. 252 / 2003 privind registrul unic de control

 • Art. 7

Constituie contravenţii următoarele fapte:

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 1 (Contribuabilii prevăzuţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta organelor de control registrul unic de control).

 • ART. 8

(1) Contravenţiile prevăzute la art.7 se sancţionează cu amendă după cum urmează:

b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b).

3.  LEGEA Nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite. 

4.   LEGEA Nr.  349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

5.  HOTĂRÂREA DE GUVERN  Nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

6. HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr.27/2016, modificată prin             HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr.103/2018, privind aprobarea Regulamentului  de autorizare a comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza municipiului Focşani.

7. HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr.25/2017 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea  municipiului Focşani.

 

 

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu