• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 10.04-15.04.2018

paul      0    832 Views

În perioada 10.04-15.04.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 12.04.2018, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice în incinta cimitirelor din mun. Focșani cu ocazia ceremoniilor prilejuite atât de Joia Cimitirelor cât și de Paștele Blajinilor;
 • În data de 12.04.2018, au acționat, împreună cu un echipaj I.G.S.U., la stingerea unui incendiu de vegetație în Cartierul Mîndrești din mun. Focșani;
 • În data de 14.04.2018, în intervalul orar 15:30 – 19:00, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, pe Stadionul Milcov din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciul de fotbal CSM Focșani 2007 – Sănătatea Darabani;
 • În data de 14.04.2018, în intervalul orar 09:45 – 12:10, au însoțit inspectorii din cadrul primăriei mun. Focșani pentru efectuarea verficărilor la locuințele ANL din cartierul Sud;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Alexandru Vlahuță, Timotei Cipariu, Dinicu Golescu, Bistrița, Bîrsei, Arh. Ion Mincu, Anul Revoluționar 1848.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 74 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 99 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (14.04.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 13.04.2018, în intervalul orar 08:30 – 11:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Anghel Salighy în vederea modernizării părții carosabile;
 • În data de 15.04.2018, au acordat sprijin Poliției mun. Focșani pentru fluidizarea traficului rutier în zona sensului giratoriu, intersecția str. Cuza Vodă cu str. Republicii;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la racordurile de termoficare, executate de  către   SC ENET SA și  au constatat următoarele :

Mărășești, nr. 19 – a adus la starea inițială spațiul verde

Cezar Bolliac, nr. 20 – a refăcut zona afectată cu asfalt.

 • Au verificat la fața locului legalitatea  amplasării panoului publicitar în zona Piața Victoriei și au constatat că acesta a fost amplasat fără forme legale, fapt pentru care au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului dacă, pe terenul din mun. Focșani, str. Laminorului, s-au început lucrările de construire, și au constatat că s-a început execuția unei locuințe fără a deține autorizație de construire, fapt pentru care au procedat la sancționarea contravențională cu amendă în valoare de 3.000 lei, conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au participat, împreună cu un reprezentant din cadrul Corpului de Control al Primarului, privind modul de respectare a clauzelor contractuale la locuințele ANL, închiriate de primăria municipiul Focșani.
 • Au participat la acțiunea de curățenie inițiată de către Primăria municipiului Focșani în zona pasarelei Odobești și str. Antrepozite.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat în teren sesizarea privind creşterea animalelor la un imobil, au luat legătura cu persoana  reclamantă și au constatat că cele sesizate nu se confirmă.
 • Au participat, împreună cu instituţiile subordonate  ale Primăriei municipiului Focşani, la igienizarea zonelor afectate de, depozitări necontrolate de deşeuri în zona Pasarela Odobeşti şi str. Antrepozite.
 • – Au identificat două persoane, care au depozitat, în zona Pasarela Odobeşti, în loc nepermis, deşeuri menajere. Au aplicat două sancţiuni în valoare de 300 lei, fiecare, conform prevederilor HCL nr. 16/2008.
 • Au verificat contractele de salubrizare menajeră în zona Gară, (case) conform prevederilor HCL nr. 16/2008.
 • Au înaintat procese verbale de constatare a contravenţie către primării conform prevederilor O.G. nr. 2/2001.
 • Au înaintat somaţie unui proprietar de imobil (apartament) care deranjează vecinii din cauza deşeurilor depozitate în interiorul acestuia. Au înaintat răspuns petentului.
 • Au verificat locurile din mun. Focşani unde anterior au lăsat înştiinţări privind păstrarea curăţeniei pe str. Aleea Căminului, B-dul Bucureşti, str. Tinereţii, str. Panduri.
 • Au verificat curăţenia în parcurile din mun. Focşani.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 12 agenți economici, dintre care:

 • 2 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 10 agenți economici au fost invitați la sediul Poliției Locale Focșani, administratorii nefiind de față la momentul verificării;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 151 sancțiuni contravenționale în valoare de 35185 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu