• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 26.03-01.04.2018

paul      0    767 Views

În perioada 26.03-01.04.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 •  Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 •  În data de 26.03.2018, în intervalul orar 11:45 – 12:30, au însoțit inspectorii din cadrul Primăriei mun. Focșani, la blocul de locuințe sociale G2, situat pe str. Aleea Căminului;
 • În data de 27.03.2018, s-au deplasat pe str. Aleea Căminului și pe str. Crîngului pentru a înștiința 2 (două) persoane în vederea eliberării locuințelor sociale în urma hotărârii de evacuare a instanței de judecată;
 • În data de 28.03.2018, au acționat în vederea înștiințării și eliberării parcărilor de pe str. Aleea Echității, str. Revoluției, str. Aleea Stadionului, cu ocazia inaugurării Bazinului olimpic de înot și polo din mun. Focșani;
 • În data de 28.03.2018 au însoțit un inspector din cadrul Serviciului Patrimoniu și o echipă a D.D.S.P Focșani, pe str. Ulmului, nr. 11, ap. 9, aflat în proprietatea mun. Focșani, unde a avut loc o defecțiune la sistemul de alimentare cu apă, fiind nevoiți să spargă butucul ușii de la intrare; defecțiunea a fost remediată iar butucul, înlocuit;
 • În data de 29.03.2018 au acționat în vederea verificării zonelor cu risc crescut de inundație în urma topirii zăpezii, deplasându-se pe DN2 E85 împreună cu un echipaj de I.S.U. blocând prima bandă de circulație pe sensul de mers Garoafa-Focșani;
 •  În data de 30.03.2018, s-au deplasat pe str. Revoluției, nr. 16, împreună cu d-nul Viceprimar Marius-Eusebiu Iorga, unde au constatat că au fost ocupate abuziv locuințe sociale ale Primăriei mun. Focșani, fapt pentru care a fost solicitată intervenția Poliției mun. Focșani în vederea continuării cercetărilor;
 • În data de 31.03.2018, în intervalul orar 17:00 – 19:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe B-dul Independenței și B-dul Unirii cu ocazia procesiunii sărbătorii Floriilor;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Comisia Centrală, B-dul Independenței, Mare a Unirii, Revoluției, Albinei, Timotei Cipariu, Constructorului, Aleea Căminului, Ulmului, Plopi.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 77 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 100 persoane/ auto/ permise în Baza de date.

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • În data de 26.03.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze în vederea îndepărtării zăpezii de pe partea carosabilă;
 • În data de 29.03.2018 au asigurat fluidizarea traficului rutier cu un nr. de 4 agenți în zona Aleea Stadionului cu ocazia inaugurării Bazinului olimpic de înot și polo din mun. Focșani;
 • În data de 31.03.2018, în intervalul orar 17:00 – 19:00, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Revoluției și B-dul București cu ocazia procesiunii sărbătorii Floriilor;
 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea din partea unui cetățean cu privire la verificarea legalității unei extinderi pe str. Pictor N. Grigorescu și au constatat că lucrarea se executa în baza autorizației de construire, eliberată de către Primăria municipiului Focșani.
 • Au verificat la fața locului lucrările de construire care se executau pe str. Costești și au constatat că acestea se efectuau în baza autorizației de construire emisă de către Primăria municipiului Focșani.
 • Au verificat la fața locului dacă s-a refăcut zona afectată de lucrări de pe str. Emanoil Petruț și au constatat că suprafața afectată a fost adusă la starea inițială.
 • Au întocmit adresă către Poliția municipiului Focșani cu privire la lucrările de construire executate în zona de protecția a monumentului istoric de pe Bld. Unirii, întrucât această faptă constituie infracțiune.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat curăţenia efectuată de firmele de salubrizare ale municipiului pe raza municipiului Focşani;
 • Au sancționat contravențional, proprietarul unui imobil din zona Gară, cu amendă în valoare de 500 de lei, conform H.C.L Focşani nr. 25/2017, art. 5 lit ,,a”, pentru neîntreţinerea curăţeniei locuinţei proprietate, deoarece produce disconfort locatarilor din bloc prin miros şi mizerie. Au înaintat răspuns petiţonarului;
 • Au verificat în teren o petiţie scrisă adresată Primăriei municipiului Focşani de către un cetăţean referitoare la insuficienţa locurilor de parcare, asfaltarea străzilor, extinderile aflate la parterul blocului şi abandonarea de deşeuri pe domeniul public de către persoane necunoscute; au înaintat adresă către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice şi SC CUP Salubritate în vederea efectuării curăţeniei străzilor din cartierul Bahne;
 • Au verificat societăţi comerciale dacă s-au conformat prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, art. 4, lit. ,,w”, privind amplasarea în dreptul societăţii a unor scrumiere şi asigurarea curăţeniei; persoanele verificate s-au conformat prevederillor sus menţionate;
 • Au lăsat înştiinţări persoanelor fizice privind păstrarea curăţeniei conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 82 agenți economici, dintre care:

 • 10 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 •  77 agenți economici au fost înștiințați în vederea intrării în legalitate până la data de 31.03.2018, conform H.C.L. nr. 27/2016, modificată prin H.C.L. nr. 103/2018;
 •  2 agenți economici depistați cu puncte de lucru închise (fără activitate comercială);
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 189 sancțiuni contravenționale în valoare de 40695 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu