• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 19.03-25.03.2018

paul      0    778 Views

În perioada 19.03-25.03.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 23.03.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze în vederea îndepărtării zăpezii de pe partea carosabilă;
 • În data de 23.03.2018, au staționat cu rampa în funcțiune, pe B-dul Unirii, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal, și pentru buna desfășurarea a operațiunii de topire a zăpezii;
 • Au acționat în vederea identificării și conducerii la adăposturile de noapte a unui număr de 4(patru) persoane fără adăpost;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Războieni, Duiuliu Zamfirescu, Fulger. Aleea Căminului, Mare a Unirii, Arh. Ion Mincu, Panduri, Mihai Eminescu, Plevnei, B-dul Unirii, Maior Gh. Pastia, Aleea Echității, Rodnei, Unirea Principatelor, Cuza Vodă.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 80 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 110 persoane/ auto/ permise în Baza de date.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (24.03.2018).

 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • În data de 25.03.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze în vederea îndepărtării zăpezii de pe partea carosabilă;
 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii și afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • – Au verificat la fața locului sesizarea din partea unui cetățean cu privire la verificarea legalității acoperișului, executat la un bloc din str. Cuza Vodă,  și au constatat că acoperișul a fost executat în baza autorizației de construire, eliberată de către Primăria municipiului Focșani.
 • – Au verificat agenții economici de pe str. Bucegi și str. Cuza Vodă, dacă au  îndepărtat gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care își desfășoară activitatea și au constatat că aceștia s-au conformat.
 • – Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări pentru remedierea avariilor la rețeaua de termoficare și rețeaua de apă, executate de  către  SC ENET SA și SC CUP SA și  au constatat următoarele :

Cezar Bolliac, nr. 20 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială.

Petre Liciu, nr. 9 – CUP – a adus parțial la starea inițială zona afectată.

 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat, împreună cu un reprezentant al Poliţiei Municipiului Focşani şi un reprezentant al D.S.P. Vrancea, o petiţie referitoare la un locatar din municipiul Focşani, cartier Gară, care adună în apartament diferite deşeuri; persoana reclamată nu a fost găsită la domiciliu însă au discutat cu câțiva locatari ai blocului care confirmă cele sesizate.
 • Un caz similar este cu un locatar din catierul Sud care, din cauza mizeriei din apartament, de la intrare în bloc se simte un miros pestilenţial provenit de la deşeurile adunate în apartament; persoana de sex masculin care locuieşte în acel apartament a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 500 lei, pentru neînteţinerea curăţeniei în locuinţă conform H.C.L. nr. 25/2017, art.5 lit.,,a”.
 • Au solicitat date de la O.C.P.I. Vrancea şi Primăria municipiului Focşani despre proprietarii unor terenuri afectate de deşeuri din mun. Focşani în vederea înştiinţării acestora să le salubrizeze, conform H.C.L. Focşani nr. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani.
 • Au întocmit somaţii scrise conform H.C.L. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani către proprietarii unor terenuri afectate de deşeuri.
 • Au lăsat înştiinţări, pe str. Peneş Curcanul şi str. Cuza Vodă, privind păstrarea curăţeniei în dreptul punctului de lucru la unele societăţi unde au fost constatate deşeuri depoziate temporar, provenite de la lucrări de construcţii.
 • Au anunţat telefonic dispeceratul S.C C.U.P Salubritate despre anumite probleme aflate în competenţa acestora (deşeuri pe domeniul public, elemente de mobilier abandonate lângă pubele, etc.).
 • Au verificat înştiinţările date cetăţenilor referitoare la menţinerea curăţeniei în dreptul gospodăriei sau în dreptul punctului de lucru a unor societăţi comerciale, aşa cum prevede H.C.L. nr. 25/2017.
 • Au verificat în zona Gară, dacă locatarii au  îndepărtat gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor și au constatat că aceștia s-au conformat.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 127 agenți economici, dintre care:

 • 118 agenți economici au fost înștiințați în vederea intrării în legalitate până la data de 31.03.2018, conform H.C.L. nr. 27/2016, modificată prin H.C.L. nr. 103/2018;
 • 9 agenți economici depistați cu puncte de lucru închise (fără activitate comercială);
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referință, au fost aplicate un număr de 194 sancțiuni contravenționale în valoare de 38185 lei.

 

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu