• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 19.02-25.02.2018

paul      0    809 Views

În perioada 19.02-25.02.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat  în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala  Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 19.02.2018, au acționat în vederea aplanării unui conflict, apărut în incinta Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”, între agentul de pază și un elev;
 • În data de 20.02.2018, în intervalul orar 08:50 – 12:45, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului viceprimar al mun. Focșani, Marius-Eusebiu Iorga;
 • În data de 21.02.2018, în intervalul orar 12:00 – 15:00, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, la Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, Liceul de Artă “Ghe. Tătărăscu” și Liceul cu Program Sportiv, cu ocazia desfășurării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2018;
 • În data de 25.02.2018, au acționat în vederea identificării și conducerii la adăposturile de noapte a unui număr de 6(șase) persoane fără adăpost;
 • Au verificat la intervale diferite  de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică  în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat  avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Mare a Unirii, Maior Ghe. Pastia, Dobrogeanu Gherea, Plevnei, Alexandru Golescu.
 • În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 75 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 151 persoane/ auto/ permise în Baza de date.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 25.02.2018, în intervalul orar 18:30 – 20:30, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciului de handbal dintre CSM Focșani 2007 – CSU Suceava;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor  auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetățean, care reclamă faptul că pe terenul proprietate, pe care îl  deţine pe strada Crişana, vecinii săi, au construit un gard depozitând molozul pe terenul proprietate personală, și au constatat următoarele:
  • la data verificării terenul era salubrizat și nu se executau lucrări de construire;
  • în ceea ce privește stabilirea liniei de hotar între cele două proprietăți, trebuie să se adreseze instanței de judecată pentru grăniț
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor la rețeaua de apă și la racordul de termoficare, executate de  către SC CUP SA și SC ENET SA la adresele  din str. Libertății, nr. 36 și str. Cezar Bolliac, nr. 20 și au constatat că s-a adus parțial la starea inițială suprafața afectată cu pavele pe str. Libertății, iar pe str. Cezar Bolliac se mai lucrează pentru remedierea avariei.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat în teren respectarea somaţiile înaintate proprietarilor de terenuri şi imobile neîngrijite de pe raza mun. Focşani şi au constat că unul din proprietari nu a respectat prevederile H.C.L nr. 25/2017, fapt pentru care, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 500 lei, pentru neefectuarea salubrizării terenului.
 • În urma unei adrese scrise adresate de către Corpul de control al Primarului în care se sesiza  că pe strada Comisia Centrală se află un imobil afectat de deşeuri, au verificat în teren, iar persoana juridică care deţine terenul nesalubrizat a fost somată în scris, cu prevederile HCL nr. 25/2017, să salubrizeze terenul.
 • Au surprins o persoană de sex masculin (elev) în timp ce arunca, pe strada Cuza Vodă din municipiu, un muc de ţigară, acesta fiind identificat şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 50 lei conform H.C.L.  Focşani 25/2017, art. 5 lit. ,,q”.
 • S-au deplasat în zona Cartier Gară şi Pasarela Odobeşti pentru verificarea curăţeniei.
 • Au discutat cu reprezentanţii Primăriei oraşului Odobeşti şi a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Vrancea în vederea identificării proprietarilor de terenuri afectate de depozitări de deşeuri situate la ieşirea din municipiu spre Pasarela Odobeşti.
 • Au trimis somaţii scrise cu prevederile H.C.L nr. 25/2017,  proprietarilor  de terenuri afectate de depozitări de deşeuri de pe strada Mureş, Aleea Parc, Pasarela Odobeşti.
 • În urma unei sesizări telefonice la Dispeceratul Poliţie Locale în care un cetăţean reclamă faptul că sunt deşeuri împrăştiate în jurul pubelelor, au anunţat telefonic SC CUP Salubritate să efectueze curăţenia în jurul pubelelor aparţinând blocurilor de locuinţe, conform HCL nr. 16/2008.
 • Au participat la jurizarea şi la festivitatea de premiere a concursului ,,Mie- mi pasă! Las curat în urma mea” , concurs destinat  elevilor din unităţile de învătamânt din municipiul Focşani.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 20 agenți economici, dintre care:

 • 1 agent economic deținea autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • 18 agenți economici au fost îndrumați către Primăria mun. Focșani în vederea autorizării;
 • unui agent economic i s-a întocmit Notă de control;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Plevnei, Trotuş, Dornei, Doctor Telemac, Comisia Centrală, Cezar Bolliac, Alexandru Vlahuţă, Poieniţa.
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 308 sancţiuni contravenţionale în valoare de 57520 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu