• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 12.02-18.02.2018

paul      0    848 Views

În perioada 12.02-18.02.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 •  Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 •  În data de 14.02.2018, în intervalul orar 15:30 – 21:00, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a ședinței Consiliului Local;
 • În data de 15.02.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze pentru curățarea părții carosabile;
 •  Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 •  Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 •  Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 •  Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 •  Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 •  Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 •  S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 •  Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Mare a Unirii, Ștefan cel Mare, Aleea Florilor, Constructorului, Aleea 1 Iunie, Cornel Coman, Petre Maior, Garofiței, Timotei Cipariu, Plevnei, Bucegi, Independenței, Mihail Kogălniceanu.
 •  În perioada de referință au fost preluate de către dispecerat un număr de 123 sesizări care au fost redirecționate spre soluționare polițiștilor locali din cadrul serviciilor/compartimentelor; s-au verificat un număr de 130 persoane/ auto/ permise în Baza de date.

– Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:
– Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
– În data de 14.02.2018, au însoțit utilajele de deszăpezire ale SC CUP SALUBRITATE SA și D.D.S.P. Focșani;
– În data de 17.02.2018, în intervalul orar 14:00 – 18:30, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării unor competiții sportive;
– În data de 18.02.2018, în intervalul orar 14:00 – 16:30, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării unor competiții sportive;
– Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
– Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
– Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
– Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat la fața locului sesizarea la Telefonul Cetățeanului a unei persoane din mun. Focșani, str. Războieni, care reclamă faptul că la un apartament, se execută lucrări deranjând liniștea locatarilor, și au constatat că la respectivul apartament, se executau lucrări de amenajări interioare pentru care nu necesită autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică a unui cetățean, care reclamă faptul că pe Bld. Independenței se execută lucrări de construire la un apartament vecin, și au constatat că se executau lucrări de amenajări interioare și repararea instalației electrice, lucrări care nu necesită autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată.
 • Au înștiințat agenții economici de pe str. Bucegi și str. Cuza Vodă, care în conformitate cu prevederile HCL nr. 25/2017, au obligația să îndepărteze gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care își desfășoară activitatea.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor apărute în teren și au constatat următoarele:
  Str. N. Titulescu, nr. 9 – CUP – a refăcut parțial zona afectată;
  Str. Borzești, nr. 4 – CUP – a refăcut zona afectată cu pavele;
  Str. Ghioceilor, nr. 2 – CUP – a adus zona afectată la starea inițială;
  Str. Nuferilor, nr. 2 – CUP – a refăcut zona afectată cu pavele;
  Str. Viilor, nr. 41 – CUP – a adus zona afectată la starea inițială.
 • Au sancționat contravențional două persoane, care au executat lucrări de construire fără a deține autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată;
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat curăţenia și au constatat că pe terenul aparţinând Spitalului Judeţean se află diferite deşeuri abandonate; au trimis somaţie cu prevederile HCL 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani, pentru salubrizarea terenului.
 • Au verificat în teren dacă S.C Petrom S.A, s-a conformat somației în vederea efectuării curăţeniei pe un teren proprietate, și au constatat că societatea a salubrizat terenul.
 • Au verificat în teren sesizarea unui cetăţean care reclamă faptul că la intersecţia străzii Brăilei cu cartierul Mândreşti sunt deşeuri; au discutat cu administratorul unei societăţi comerciale, conform atribuţiilor de mediu şi a HCL Focşani nr. 16/2008, au verificat contractul de salubrizare menajeră și au constatat că societatea deţinea contract cu SC CUP Salubritate S.A.
 •  Au verificat curăţenia pe domeniul public din cartierul Bahne, unde au fost identificate deşeuri din ambalaje într-un spaţiu verde din dreptul unui bloc de locuinţe, și au trimis asociației de proprietari notificare scrisă cu prevederile H.C.L 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani.
 •  Au continuat verificările în teren privind îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarul aferent imobilelor, a societăţilor comerciale, instituţiilor publice, aşa cum prevede H.C.L. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani.
 •  Au înştiinţat societăţile comerciale, de pe strada Fdt. Cuza – Vodă, să deţină în dreptul punctului de lucru scrumiere aşa cum prevede art. 5 lit w, din H.C.L. nr.25/ 2017.
 •  Au identificat locaţii afectate de deşeuri, au identificat proprietarii şi ca primă măsură au trimis somaţii cu prevederile H.C.L nr.25/2017, să salubrizeze locul.
 • Au identificat locaţii cu deşeuri menajere şi ambalaje împrăştiate în jurul pubelelor. Au luat legătura cu SC Cup Salubritate care a salubrizat respectivele zone.
 • Au surprins o persoană de sex masculin în timp ce arunca, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, un muc de ţigară, persoana în cauză fiind identificată şi sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei, conform H.C.L. Focşani 25/2017, art. 5 lit. q.
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 15 agenți economici, dintre care:

 • 4 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 •  11 agenți econmici au fost îndrumați către Primăria mun. Focșani în vederea autorizării
 • Au înștiințat agenții economici de pe B-dul Unirii, B-dul Independenței și str. Mărășești, care în conformitate cu prevederile HCL nr. 25/2017, au obligația să îndepărteze gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care își desfășoară activitatea.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

 

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Mr. Ghe. Pastia, Leopoldina Bălănuţă, Dimitrie Cantemir, Pictor N. Grigoreescu, Carpaţi, Mitopolit Varlaam, Lăcrămioarei, Luminiţei, Bălţii.
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 192 sancţiuni contravenţionale în valoare de 35320 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu