• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 05.02-11.02.2018

paul      0    802 Views

În perioada 05.02-11.02.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 •  S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 •  Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 •  Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 •  În data de 06.02.2018, în intervalul orar 10:45 – 13:30 au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Primăria municipiului Focșani, pentru desfășurarea în bune condiții a audiențelor domnului primar al mun. Focșani, Cristi Valentin Misăilă;
 •  În data de 11.02.2018, în intervalul orar 19:20 – 20:30, au asigurat măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, la Sala Polivalentă din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciului de handbal dintre CSM Focșani – HC Vaslui;
 •  În data de 11.02.2018 pe timpul patrulării au depistat, pe str. Prof. Dumitru Caian, colț cu B-dul Gării, că stâlpul de susținere a indicatoarelor “CEDEAZĂ TRECEREA” și “TRECERE PENTRU PIETONI” este îndoit împreună cu pilonii care delimitează trotuarul pietonal de partea carosabilă;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 •  Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 •  Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 •  Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 •  Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 •  Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Mitropolit Varlaam, Dimitrie Cantemir, B-dil Independenței, Horia, Cloșca și Crișan, Dinicu Golescu, Piața Victoria, Aleea Căminului.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (10.02.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 11.02.2018, în intervalul orar 19:2 – 20:30, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării meciului de handbal CSM Focșani – HC Vaslui;
 •  Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 •  Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 •  Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetaţean din mun. Focșani, care reclamă faptul că un vecin a amplasat un gard pe spațiul verde aferent blocului de locuințe, și au constatat că sesizarea se confirmă, iar în acest sens au sancționat contravențional persoana reclamată conform HCL 25/2007.
 •  Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor apărute în teren și au constatat următoarele:
  Str. Oituz, nr. 8, PT 32 – ENET – a adus zona afectată la starea inițială
  Str. Rarău , bl. 14, sc. 2 – DISTRIGAZ – a adus zona afectată la starea inițială;
  Str. Poienița, nr. 1- DISTRIGAZ – a adus parțial la starea inițială suprafața afectată;
  Str. Odobești, nr. 52 – CUP – a refăcut zona afectată cu pavele;
 • Au participat la audiențele d-lui Primar al municipiului Focșani cu privire la sesizarea unui cetățean.
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au înştiinţat două societăţi comerciale situate pe str. Coteşti și Crângului cu respectarea HCL nr. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani precum și trei persoane fizice, pe str. Legumelor și str. Pictor N. Grigorescu iar pe str. Mărăşeşti o persoană juridică.
 •  Au identificat deşeuri abandonate pe un teren în dreptul Pasarelei spre Odobeşti, întocmind adresă scrisă către OCPI Vrancea în vederea identificării proprietarilor terenurilor respective.
 • Au depistat o persoană de sex masculin aruncând pe domeniul public un muc de ţigară (str. Mare a Unirii) deşi în apropiere se afla un coş de gunoi stradal; aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei, conform prevederilor HCL nr. 25/2017.
 • Pe str. Aleea Parc şi str. Mureş au identificat mai multe loturi de teren afectate de depozitări de deşeuri şi vegetaţie înaltă crescută. Au întocmit adresă scrisă Primăriei mun. Focşani în vederea identificării proprietarilor.
 •  Pe str. Lupeni şi str. Panduri au identificat, pe domeniul public, saci cu moloz, și au lăsat înştiinţări scrise cu prevederile HCL nr. 25/2017, proprietarii respectivi, conformându-se.
 • Au întocmit un răspuns în scris Primăriei mun. Focşani cu privire la două terenuri afectate de deşeuri din municipiul Focşani.
 •  S-au deplasat pentru verificarea unei somaţii privind păstrarea curăţeniei pe str. Crişana, și au constatat că proprietarul terenului s-a conformat.
 •  Pe str Aleea Echităţii au identificat resturi de vegetaţie depozitate pe domeniul public, au luat legătura cu Direcţia de Dezvoltare în vederea ridicării acestora, ulterior acestea fiind ridicate.
 •  Pe str. Aleea Căminului şi str. Vasile Pârvan au fost identificate deşeuri textile şi elemente de mobilier depozitate pe domeniul public, au luat legătura cu SC CUP Salubritate SA în vederea ridicării acestora, ulterior terenul a fost salubrizat.
 •  Au identificat mai multe terenuri pe str. Coteşti afectate de depozitări de deşeuri, urmând a se întocmi adresă scrisă în vederea identificării proprietarilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 20 agenți economici, dintre care:

 •  20 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2018;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Mare a Unirii, Scarlat Tîrnăvitu, Fulger, Aurora, Cuza Vodă, Ştefan cel Mare, Republicii, Peneş Curcanu, P-ţa Independenţei, Mihail Kogălniceanu.
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 300 sancţiuni contravenţionale în valoare de 56530 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu