• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 29.01-04.02.2018

paul      0    797 Views

În perioada 29.01-04.02.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani, avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 •  Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja, str. Laminorului, str. Militari, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 •  Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 •  Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • În data de 31.01.2017, în intervalul orar 13.30-17.00, au asigurat măsuri de ordine şi linişte publică, la Stadionul Milcovul, unde a avut loc meciul de fotbal amical CSM Focșani 2007 – Viitorul Curița;
 • În data de 01.02.2017, s-au deplasat pe str. Calea Moldovei, unde autovehicule de mare tonaj au intrat pe carosabil cu pneurile murdare; a fost înştiinţat şeful lucrării de şantier, din zona marketului Kaufland, cu privire la obligaţiile ce îi revin, conform HCL 25/ 2017;
 • În data de 02.02.2018, în jurul orei 02.30, au surprins un grup de tineri, pe str. Cuza Vodă, care tulburau liniştea publică prin strigăte şi larmă; aceştia au fost identificaţi şi sancţionaţi, conform Legii nr. 61/ 1991R;
 •  În data de 02.02.2018, au însoţit reprezentanţii din cadrul Primăriei municipiului Focşani şi ai SC Enet SA, pe str. Revoluţiei nr. 16, bl. C2, unde un număr de 3 chiriaşi s-au racordat ilegal la apa caldă de consum; s-a procedat la debranşarea şi sigilarea pe poziţia închis a robineţilor de racord;
 •  În data de 03.02.2018, în jurul orei 08.15, s-au deplasat pe str. Prof. C. Stere, unde o persoană sesizează faptul că este deranjat de lătratul câinilor vecinului său; s-a luat legătura cu persoana care deţinea un număr de 4 câini, aceasta relatând faptul că îi va duce în cursul zilei într-o locaţie special amenajată. Persoana în cauză a fost înştiinţată cu respectarea prevederilor HCL 140/ 2010, cu termen până la data de 04.02.2018, în caz contrar se vor lua măsurile ce se impun;
 •  În data de 03.02.2018, în jurul orei 23.00, s-au deplasat, în urma unei sesizări, pe str. George Coşbuc, la barul London, unde un grup de tineri tulburau liniştea publică; persoanele au fost identificate şi avertizate verbal că vor fi sancţionate dacă nu respectă liniştea locatarilor din zonă, totodată fiind avertizat şi administratorul clubului cu respectarea liniştii publice;
 •  Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 •  Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 •  Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 •  Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 •  Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 •  S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 •  Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
 •  A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, unde au fost oficiate căsătorii civile (03.02.2018).
  În perioada de referinţă au fost preluate de către dispecerat un număr de 48 de sesizări care au fost redirecţionate spre rezolvare poliţiştilor locali din cadrul serviciilor/ compartimentelor; s-au verificat un număr de 135 persoane/ auto/ permise în Baza de date; au fost aplicate un număr de 74 sancţiuni în valoare de 12.425 lei.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 •  În data de 31.01.2018, în intervalul orar 08.00-12.30, au asigurat măsuri de dirijare şi fluidizare trafic rutier, pe str.Cezar Bolliac, împreună cu agenţi din cadrul Biroului de Poliţie Rutieră a municipiului Focşani;
 •  În data de 01.02.2018, au desfăşurat acţiuni de identificare a autovehiculelor expuse spre vânzare pe domeniul public, în zona Obor; s-au aplicat invitaţii pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 •  Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.
  În perioada de referinţă au fost aplicate un număr de 208 sancţiuni în valoare de 44.430 lei.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului sesizarea unui cetăţean din municipiul Focșani, care reclamă faptul că vecinul său de pe b-dul Unirii execută lucrări în apartament; s-a constatat că se executau lucrări de amenajări interioare fără a necesita autorizație de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată;
 •  Au verificat la fața locului sesizarea telefonică a unui cetățean de pe str. Pictor N. Grigorescu, care reclama faptul că în imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale nr. 3 s-a amplasat un chioșc pe spațiul verde şi s-a constatat că acesta a fost amplasat în baza contractului de închiriere din data de 14.12.2017, încheiat cu Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, administratorul domeniului public al municipiului Focșani;
 •  Au verificat la fața locului sesizarea unei persoane de pe str. Unirea Principatelor, care reclamă faptul că un vecin a executat un geam la baie, iar în urma documentelor prezentate de persoana reclamată s-a constatat faptul că apartamentul a fost cumpărat în anul 2003, fereastra existând atât fizic cât și în extrasul de carte funciară;
 •  Au verificat la fața locului adresa din partea Serviciului Corp de Control al Primarului, prin care solicitau punctul de vedere cu privire la regimul de înălțime al unui imobil din str. Dinicu Golescu și s-a constatat că acesta este de P+M;
 •  Au verificat la fața locului sesizarea unui cetăţean de pe str, Ale. 1 Iunie, care reclamă faptul că la parterul blocului în care locuiește se execută lucrări fără autorizaţie și au constatat că erau lucrări de igienizare a spațiului comercial;
 •  Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor;
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • S-au deplasat pentru verificarea curăţeniei la intersecţia str. Cuza Vodă cu Calea Moldovei, unde pe un teren aparţinând societăţii OMV Petrom, se aflau abandonate diferite deşeuri; societatea OMV PETROM a fost notificată în scris ca în cel mai scurt timp să salubrizeze terenul, conform prevederilor OUG 195/2005;
 • Au verificat curăţenia pe străzile: Fraternităţii, Independenţei, Cernei, Bujor, Brăilei, Predeal, Crişana;
 •  Au verificat somaţiile înaintate unor cetăţeni de pe str. Vasile Tigoianu, cu privire la respectarea HCL 140/2010; persoanele somate s-au conformat, a fost înaintat răspuns petiţionarului;
 •  Au verificat contractele de salubrizare societăţilor care efectuau lucrări de construcţii pe b-dul Brăilei şi pe str. Mărăşeşti; acestea au fost îndrumate să ia legătura cu firma de salubrizare a municipiului;
 •  S-au deplasat pe teren, în urma unei sesizări scrise cu privire la o societate cu activitate BAR, funcţionând la parterul unui bloc din b-dul Unirii, care produce disconfort locatarilor prin fumul provenit de la persoanele care fumează în dreptul societăţii; la data verificării nu se aflau persoane fumând, iar societatea deţinea scrumieră în dreptul punctului de lucru, conform HCL nr. 25/2017, art. 4, lit „w”;
 •  S-a verificat o sesizare, adresată de către un cetăţean, cu privire la un Atelier de cizmărie, având punctul de lucru pe b-dul Unirii, care produce disconfort prin zgomot; la data verificării nu s-a constatat zgomot care să provină de la acest atelier;
 •  S-a înaintat adresă scrisă către Primăria municipiului Focşani pentru a comunica numele proprietarilor terenurilor afectate de deşeuri, pentru a fi notificaţi să le salubrizeze;
 •  Au fost întocmite somaţii privind respectarea prevederilor HCL nr. 25/2017, unor cetăţeni din municipiu, care aveau terenurile afectate de deşeuri, producând disconfort cetăţenilor din municipiu;
 •  Au întocmit adresă către SC CUP Salubritate în vederea salubrizării zonelor
  unde au fost identificate, de către poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine publică, resturi de vegetaţie în anumite zone ale oraşului;
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au desfăşurat următoarele activităţi:

 •  Au verificat un număr de 22 agenţi economici care desfăşoară activităţi comerciale, cu privire la eliberarea/ vizarea autorizaţiei de funcţionare pentru anul 2018;
 •  Au desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 282 sancţiuni contravenţionale în valoare de 56855 lei.

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu