• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 15.01-21.01.2018

paul      0    793 Views

În perioada 15.01-21.01.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • Au executat serviciul de patrulare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri, în zonele următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Şcoala Nr. 1, Şcoala Nr. 8, Şcoala Nr. 5, Școala nr. 7, Liceul nr. 5 – intervalul orar : 07.30-08.30; 11.00-13.00; 16.00-19.00;
 • În data de 18.01.2018, au asigurat fluidizarea traficului rutier pe str. Aleea Stadionului, la Bazinul Olimpic, pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de asfaltare;
 • În data de 18.01.2018, în timpul patrulării, au depistat, pe str. Miron Costin, o persoană, de sex masculin, căzută pe trotuar, care a fost ulterior transportată la centrul de noapte, din str. Panduri, nr. 9;
 • În data de 18.01.2018, au însoțit un tir, ce transporta materiale pentru semifinala Eurovision, de la Autogara Nord până pe str. Republicii, unde au asigurat măsuri de ordine publică și dirijarea traficului rutier, ulterior însoțindu-l înapoi la Autogară;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora, fiind constatate nereguli (lacăte sparte) la cele amplasate pe următoarele străzi: B-dul Independenței, colț cu str. Culturii, str. Aurora, str. Mare a Unirii, colț cu str. Prosperității;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Aleea Școlii, B-dul Brăilei, B-dul Unirii, B-dul Independenței, Fulger, Transilvaniei, Trotuș.
 • A fost asigurată ordinea şi liniştea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia unde au fost oficiate căsătorii civile (20.01.2018).

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 20.01.2018, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării unor activități sportive;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului lucrările de construire executate la imobilul situat în str. Ovidenia, care se află în zona de protecție a unui monument istoric, și au constatat că nu au fost respectate prevederile autorizației de construire, fapt pentru care au înaintat adresă scrisă către Poliția Municipiului Focșani deoarece în conformitate cu prevederile art. 24, lit a din Legea nr. 50/1991, republicată, executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3, al. 1, lit. b – constituie infracțiune. (Art. 3, al. 1, lit. b – lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege-monumente, ansambluri, situri- incusiv la anexelor acestora ,identificate în același imobil- teren și/sau construcții, la constucții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate; ).
 • Au înștiințat agenții economici de pe str. Bucegi în conformitate cu prevederile HCL nr. 25/2017, că au obligația să îndepărteze gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care își desfășoară activitatea.
 • Au verificat la fața locului împreună cu reprezentanți din cadrul Primăriei municipiului Focșani și Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA Sucursala Bacău obiectivele construite în culoarele de siguranță și protecție a instalațiilor de înaltă tensiune LEA 220 kV Gutinas Focșani Vest și au constatat următoarele:
 • două amplasamente sunt în zona administrativă a Orașului Odobești și unul se află pe raza municipiului Focșani. Acestuia din urmă i s-a pus în vedere să elibereze zona de siguranță.
 • Au verificat pe B-dul. București panourile publicitare, care din cauza condițiilor meteorologice s-au despins din suporturile de prindere și prezentau pericol pentru trecătorii din zona respectivă. În acest sens au luat legătura cu societatea, care deținea acestea panouri și aceasta s-a conformat îndepărtând pericolul.
 • Au verificat la fața locului sesizarea adresată la telefonul cetățeanului cu privire la cabluri căzute pe stradă și pe trotuar. Au luat legătura cu operatorii de comunicații pentru remedierea situației.
 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică referitoare la dislocarea unei părți din acoperișul unui bloc de pe B-dul. Unirii. În acest sens au somat în scris Asociația de Proprietari să ia de urgență măsuri de reparare a acoperișului, întrucât în conformitate cu prevederile art. 34 al 1 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari – administrarea, întreținerea, investițiile și reparațiile asupra proprietății comune sunt în sarcina asociației de proprietari.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului protecţia mediului, a desfăşurat următoarele activităţi:

 • A înştiinţat societăţile comerciale şi instituţiile publice din zona străzilor B-dul Republicii, B-dul Gării, potrivit H.C.L. nr.25/2017, că au obligaţia să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarul din dreptul punctului de lucru, precum şi din parcarea pe care o folosesc; în caz de neconformare, sancţiunile prevăzute pentru persoanele fizice sunt cuprinse între 100 şi 300 lei, conform art. 9 lit. a, iar pentru persoanele juridice între 500-1000 lei, conform art. 9 lit c.
 • A verificat contractele de salubrizare menajeră la imobilul din strada Gheorghe Potop, nr. 15, și a constatat că, chiriaşii de la imobilul respectiv nu deţineau contract, întocmindu-le somaţii scrise, cu prevederile H.C.L. nr.16/2008, privind aproabarea Regulamentului Serviciului de salubrizare a municipiului Focşani, să încheie contract de salubrizare menajeră.
 • Împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică s-a deplasat pe strada Vasile Țigoianu, pentru verificarea unei sesizării scrise în care se relata faptul că vecinii deţin un număr mare de câini în curtea imobilului proprietate, producând disconfort prin zgomot. Ajunşi la adresa mai sus menţionată au luat legătura cu persoana reclamată şi sesizarea se confirmă, înaintându-i somaţie scrisă conform prevederilor H.C.L. nr.140/2010, art. 3, lit ,,a”.- ,,Deţinerea a mai mult de doi câini la case cu curţi se face cu acordul scris al vecinilor”.
 • A anunţat C.U.P. Salubritate în vederea ridicării de pe domeniul public a unor resturi vegetale provenite de la măturatul stradal de pe strada Cezar Boliac din municipiu.
 • A verificat curăţenia în parcul Schuman şi Grădina Publică, în Grădina Publică constatând faptul că aleile pietonale erau acoperite cu gheaţă. A anunţat telefonic Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani să împrăştie material antiderapant pentru prevenirea accidentării cetăţenilor.
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 17 agenți economici, dintre care:

 • 17 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2017;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Aleea 1 Iunie, Bucureşti, Aleea Stadionului, Constructorului;
 • A întocmit şi înaintat SPCLEP Focşani, situaţia persoanelor verificate care au cărţile de identitate cu termenul de valabilitate expirat; – A înştiinţat, împreună cu un poliţist local din cadrul Compartimentului activitate comercială, agenţii economici pentru îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea pe B-dul Unirii, conform prevederilor HCL nr. 25/ 2017;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referinţă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 219 sancţiuni contravenţionale în valoare de 43445 lei .

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu