• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 08.01-14.01.2018

paul      0    846 Views

În perioada 08.01-14.01.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 09.01.2018, în intervalul orar 13:15 – 14:15, s-au deplasat pe str. Măgura, nr. 123, ap. 9, pentru a aduce la cunoștință mai multor persoane, să elibereze locația până la data de 10.01.2018.
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Timotei Cipariu, Aleea Stadionului, Maior Ghe. Pastia, Piața Victoriei, Ecaterina Varga.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • În data de 14.01.2018, au asigurat măsuri de siguranță rutieră în fața Sălii Polivalente din mun. Focșani, cu ocazia desfășurării unor activități sportive;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.
 • Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:
 • Au verificat la fața locului sesizarea telefonică cu privire la lucrările de construire care se execută la un apartament din str. Dornișoarei și întrucât proprietarul nu a fost găsit la domiciliu, a fost invitat la sediul Poliției Locale pentru clarificarea situației.
 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor apărute în teren și au constatat următoarele:
 • Str. Ana Ipătescu intersecție cu str. Cuza Vodă – CUP – a refăcut zona afectată cu pavele;
 • Au verificat la fața locului dacă în urma somațiilor trimise de către Primăria municipiului Focșani, pentru ridicarea garajelor din străzile Cpt. Stoenescu și Ing. Ion Basgan și au constatat că proprietarii nu s-au conformat somațiilor.
 • Urmare a adresei Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA Sucursala Bacău, referitoare la construcțiile realizate în culoarele de protecție și siguranță pe teritoriul municipiului Focșani, au luat legătura cu reprezentantul Centrului de Exploatare Bacău și au stabilit o întâlnire pentru a identifica obiectivele construite în respectivele culoare.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Urmare a verificării curăţeniei în municipiul Focşani au identificat un teren afectat de vegetaţie, pe strada Garofiţie din municipiul Focșani, s-a identificat proprietarul şi i s-a trimis notificare cu privire la salubrizarea terenului, conform HCL nr. 25/2017, privind gospodărirea municipiului Focşani.
 • Au trimis adresă către Direcţia de Dezvoltare pentru salubrizarea străzii Aleea 1 Iunie, lângă turnul de apă, unde se aflau deşeuri abadonate de către persoane necunoscute şi vegetaţie crescută înaltă, precum şi alte locaţii de pe domeniul public.
 • Au înaintat un număr de 7(șapte) procese verbale de costatare a contravenţiei către Serviciul Taxe şi Impozite în vederea executării silite .
 • Au trimis adresă scrisă către Poliţia municipiului Focşani cu privire la rezolvarea unei sesizări.
 • Au înaintat adresă scrisă către Primăria municipiului Focşani pentru a le comunica proprietarii de terenuri afectate de vegetaţie şi deşeuri de pe străzile: Predeal, Crişana, Măgura şi Aleea 1 Iunie.
 • Au identificat un imobil, pe raza municipiului Focşani, aflat în stare de degradare, întocmind adresă scrisă persoanei juridice conform H.C.L. nr.25/2017, să remedieze deficienţele semnalate.
 • Au înştiinţat Dispeceratul S.C C.U.P. Salubritate S.A. să ridice de pe domeniul public obiecte de mobilier abandonate, precum şi deşeurile aflate lângă europubele de gunoi menajer aparţinând blocurilor de locuinţe.
 • Au patrulat în zonele unde se depozitează frecvent deşeuri pe domeniul public în vederea depistării persoanelor care abandonează deşeuri în loc nepermis.
 • Au verificat curăţenia efectuată de firmele de salubrizare şi ridicarea resturilor vegetale din Parcul Teatru.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 4 agenți economici, dintre care:

 • 4 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2017;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: București, Constructorului, Aleea Echității, Aleea Căminului, Panduri, Fdt. Cuza vodă, Pct. N. Grigorescu, Mitrolopit Varlaam, Dornișoarei;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

In perioada de referintă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 190 sancţiuni contravenţionale în valoare de 43045 lei .

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu