• WhatsApp 0752 097 864
 • Dispecerat: 0748 067 300: 0237 215 030 / 0237 215 005:

În perioada 03.01 – 07.01.2018

paul      0    834 Views

În perioada 03.01 – 07.01.2018

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Focşani avându-se în vedere prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • S-a acţionat în vederea depistării, identificării şi îndepărtării persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publicului trecător;
 • Patrulare şi staţionare periodică pe str. Aleea Căminului – în zona blocului G2 din cartierul Bahne, str. Gheorghe Doja și Panduri, în zona şcolilor, a grădiniţelor şi a creşelor, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă pentru copii, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale;
 • Au însoțit reprezentanții CUP, în intervalele orare 06:00 – 10:00 și 18:00 – 22:00 la închiderea și deschiderea apei, la blocul de locuințe sociale, str. Revoluției nr.16;
 • În data de 06.01.2018, au asigurat ordinea publică în imediata apropiere a lăcașelor de cult cu ocazia Sfintei sărbători a Botezului Domnului;
 • Au verificat la intervale diferite de timp, zona Mopaf, pentru depistarea persoanelor care pătrund în zonă şi consumă băuturi alcoolice, substanţe halucinogene; nu au fost depistate astfel de persoane;
 • Au supravegheat zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz, pentru respectarea prevederilor legale, în vederea depistării persoanelor care depozitează gunoaie sau moloz pe domeniul public;
 • Au acționat în vederea depistării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;
 • Au însoţit funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice/ Trezoreria Statului, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în cartierul Mîndreşti;
 • Au fost lăsate înştiinţări pe parbrizul autoturismelor parcate pe trotuar sau spaţiul verde, pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale, în vederea luării măsurilor care se impun;
 • Au supravegheat pubelele speciale pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte amplasate pe raza municipiului Focşani în vederea prevenirii furtului şi distrugerii acestora, constatând faptul că pubelele de pe str. Aurora și str. Mare a Unirii, intersecție cu str. Ion Basgan nu sunt asigurate cu lacăte ;
 • Au asigurat ordinea şi liniştea publică în zona Târgului de autoturisme, situat în cartierul Obor, în zilele de miercuri și duminică în intervalul orar 04:30 – 13:30;
 • S-au eliberat avize pentru transport greu, conform HCL nr. 396/ 2016, privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun;
 • Au afişat comunicări, somaţii, procese-verbale de contravenţie, cu privire la regimul circulaţiei rutiere, conform OG nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, pe străzile: Crîngului, Aleea Echității, Al. Vlahuță, B-dul București, Cuza Vodă, B-dul Independenței, Aleea Școlii, Arh. Ion Mincu, Cezar Bolliac, Vîntului, Aleea Căminului, Florilor.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice:

 • Au asigurat fluidizarea circulaţiei rutiere în zonele aglomerate din municipiul Focşani, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în intersecţii, în preajma pieţelor agroalimentare;
 • Au supravegheat traficul rutier în zona Laminorul pentru depistarea auto cu masa maximă totală admisă mai mare de 3,5 tone;
 • Patrulare auto şi control în trafic în zona centrală şi în cartierul Sud; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care staţionează neregulamentar în zona de acţiune a indicatoarelor <<Oprire – Staţionare – Accesul interzis >>;
 • Au acordat sprijin agenţilor din cadrul Poliţiei municipiului Focşani pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului auto şi pietonal; acţiune pe linie de autoturisme expuse la vânzare; acţiune de oprire interzisă şi acces interzis; implementare puncte penalizare; au fost aplicate prevederile în vigoare unde situaţia a impus acest lucru;
 • Au fost preluate şi rezolvate sesizările primite de la cetăţeni cu privire la ocuparea parcărilor de reşedinţă şi a locurilor de parcare închiriate pentru persoanele cu dizabilităţi/ handicap.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului disciplina în construcţii si afişaj stradal au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat la fața locului refacerea zonelor afectate de lucrări în urma avariilor apărute în teren și au constatat următoarele:
 • Str. Rodnei, nr. 17 – CUP – a refăcut zona afectată;
 • Str. Bârsei, nr. 9 – CUP – a adus zona afectată la starea inițială;
 • Str. Ghioceilor intersecție cu str. Tăbăcari – CUP – a adus la starea inițială suprafața afectată;
 • Au verificat la fața locului aducerea la starea inițială a zonei afectate în urma lucrărilor pentru refacerea zonei afectate de lucrări pentru branșament gaze naturale, la adresele din str. Petre Ștefu, nr. 2 și str. Gheorghe Sion, nr. 3A, unde au constatat că societatea respectivă a adus parțial la starea inițială suprafața afectată deoarece condițiile meteorologice nu i-au permis asfaltarea.
 • Au verificat la fața locului aducerea la starea inițială a zonei afectate de lucrări pentru branșament gaze naturale, la adresa din str. Măgura, nr. 54, și au constatat că societatea respectivă a adus la starea inițială suprafața afectată.
 • Au verificat la fața locului aducerea la starea inițială a zonei afectate de lucrări pentru racord canalizare, la adresa din str. Mărășești, nr. 39, și au constatat că societatea respectivă a adus la starea inițială suprafața afectată.
 • Au verificat împreună cu inspectori în cadrul Serviciului Corpul de Control al Primarului, 32 de imobile și terenuri din municipiul Focșani, pentru a constatata dacă s-au conformat somațiilor transmise de către Primăria municipiului Focșani cu privire la întreținerea imobilelor aflate în stare de degradare, precum și salubrizarea terenurilor.
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului protecţia mediului, au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au verificat, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii şi afişaj stradal şi un reprezent al Corpului de Control din cadrul Primăriei mun Focşani, dacă proprietarii de terenuri şi imobile din municipiul Focşani s-au conformat somaţiilor date, de a salubriza şi de a întreţine imobilele proprietate.
 • S-au deplasat pe strada Doctor Telemac, unde lângă un PT se aflau diferite deşeuri abandonate de către persoane necunoscute (deşeuri din hârtie, plastic). La faţa locului au fost găsite împrăştiate pe sol facturi şi dosare de la o societate. Societatea nu figura la adresa din strada Bucegi aşa cum reieşea din facturile găsite la faţa locului. S-au efectuat verificări şi la punctul de lucru indicat în actele găsite la faţa locului (str. Trotuş) dar societatea respectivă avea închisă activitatea de mai mult timp
 • Au verificat la SC CUP Salubritate SA două persoane fizice, dacă deţin contract de salubritate menajeră. La data verificării deţineau contract.
 • Au identificat un număr de patru terenuri nesalubrizate pe str. Predeal nr 20, str. Crişana nr 5, str Aleea 1 Iunie şi str. Măgura nr. 113.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţiștii locali din cadrul Compartimentului activitate comercială, au verificat un număr de 4 agenți economici, dintre care:

 • 4 agenți economici dețineau autorizație de funcționare pentru anul 2017;
 • Au redactat și transmis răspunsuri la sesizările cetățenilor.
 • Au desfășurat activități specifice compartimentului.

Poliţistul local din cadrul Compartimentului evidenţa persoanelor:

 • Au fost verificate, pentru înştiinţare, adresele persoanelor care deţin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat pe străzile: Duiuliu Zamfirescu, Ovidenia, Mare a Unirii, Cărăbuș, Alexandru Golescu, Cernei, Odobești;
 • A desfășurat activități specifice compartimentului.

În perioada de referinţă, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani au aplicat un număr de 109 sancţiuni contravenţionale în valoare de 22.965 lei .

Cauta aici

Plata online Acces Transport Greu